2024. április 22. hétfõ

Adatvédelem

 

A karpatbio.hu weboldal Adatkezelési tájékoztatója és Adatkezelési, adatvédelmi nyilatkozata

A karpatbio.hu elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A karpatbio.hu weboldal a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A személyes adatok köre

 Személyes adatnak minősül a meghatározott természtes személlyel  kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó  következtetés.

 

A karpatbio.hu weboldal által megvalósított adatkezelés a felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul.

A karpatbio.hu weboldalon bárki szabadon böngészhet anélkül, hogy személyes adatokat kellene megadnia. A website teljes tartalmához korlátlan és ingyenes hozzáférést biztosítunk minden látogatónknak, regisztrációs kötelezettség nélkül.

 

A website látogatóiról gyűjthetünk automatikusan generálódó információkat (IP-cím, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, böngészőprogram, operációs rendszer), de ezeket az adatokat kizárólag a forgalom analizálása szempontjából dolgozzuk fel, és semmilyen olyan más adathoz nem kötjük, amely alapján a látogató személyesen azonosítható lenne.

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 1) A honlap látogatónak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a  szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása  érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe,  az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs  rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

2) Kapcsolatfelvétel, elektronikus úton történő megrendelés teljesítése

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, elektronikus úton történő megrendelés pontos teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postacím, dátum és időpont, az üzenet  tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes  adatok

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

 

A karpatbio.hu weboldal az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben a felhasználó valamely adatbeviteli űrlap alján a küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat a karpatbio.hu weboldal az érintett felhasználó kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.

 

Adatok törlése

 A megadott adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti:

      • postai úton a 2081 Piliscsaba Wesselényi Miklós utca 10. címre küldött levélben,
      • e-mail útján a szovetseg@karpatbio.hu az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
        címen.

A karpatbio.hu a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

Jogorvoslat

 A karpatbio.hu weboldal minden rendelkezésre álló eszközzel gondoskodik az adatok védelméről, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségei mindenkori teljesítéséről.

 

A karpatbio.hu weboldal kötelezi magát, hogy a tudomására jutó, a felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot és tényt, információt szigorúan bizalmasan kezel, és azokat kizárólag on-line szolgáltatási fejlesztéséhez használja fel. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a karpatbio.hu weboldal figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, illetve törlését.

 

A karpatbio.hu weboldala több olyan hivatkozást tartalmaz(hat),  ami más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és  információvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért nem vállalunk  felelősséget.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 - 1 - 391-1400

Telefax: +36 - 1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használ 

Szerzői jog

 A karpatbio.hu weboldalon található tartalom a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének szellemi tulajdonát képezi, előzetes írásbeli engedély nélkül sem on-line, sem nyomtatott formában nem használható fel a tartalom.