2024. május 20. hétfõ

A biokultúra és az ökogazdálkodás kitüntetettjei

2015. szeptember 17. csütörtök

Minden szakma megalkotja legkiválóbbjainak elismerését, kitüntetési rendszerét. Így van ez a biokultúra mozgalom és az ökológiai gazdálkodás területén is. Az összeállításunkkal kívánjuk megőrizni ezen kitüntetett személyek nevét. (A kitüntetettek listáját a mellékelt táblázatban foglaltuk össze.)

A Biokultúra Egyesület az alapítását követő 13. év, 1996 óta díjazza az év biotermékeit, 1997 óta az év biogazdáit, 2000 óta pedig az év biogazdaságait is. A mozgalom és a gazdálkodás legkiválóbbjait a Biokultúra Egyesület, majd a hagyományt folytatva a Magyar Biokultúra Szövetség 1998 óta kétévente ítéli oda a Pro Biokultúra kitüntetést. Elsőként dr. Sárközy Péter kapta. A kétévente odaítélt kitüntetést először 10, majd később rendre 5-6 fő kapta. Minden esetben magyarországi személy.

Dr. Sárközy Péter elhunytát követően, a biokultúra Egyesület javaslatára, fia, ifj. dr. Sárközy Péter – mint alapító – megalapította a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért alapítványt. Az alapítvány emlékérmet alapított. Az emlékérmet olyan kimagasló személyek kaphatják, akik Sárközy Péter szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és népszerűsítéséhez. A Sárközy Péter Emlékérem Czinder Antal Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A művészi igénnyel elkészített, Sárközy Péter nevét viselő emlékéremmel a magyar mezőgazdaság, a magyar ökogazdálkodás, tudomány, oktatás legjobbjait tüntetik ki; és nem csak a hazai személyeknek ítéli oda az Emlékérem Bizottsága, de megkaphatják a határon túliak is. Eddig nem voltak az elszakított területekről kitüntetettek. Az emlékérem kuratóriumából és a kitüntetettekből álló Emlékérem Bizottság felelőssége, hogy ezt az elismerést az erre legméltóbbak kapják. Az emlékérem odaítélésekor csak az érdem, Sárközy Péter életútjához, szellemiségéhez méltóan végzett tevékenység, élet számított/számít, és soha szóba sem jöhetett semmilyen más szempont, pl. anyagi, rang- vagy beosztásbeli.

 

A biokultúra mozgalomban, ökológiai gazdálkodásban, bio élelmiszer-feldolgozásban és kereskedelemben 1983 óta mintegy 3-4 ezer személy tevékenykedett. Közülük hetvenen kaptak valamilyen elismerést a három kitüntetésből.

Mind a három (Pro Biokultúra, Sárközy Péter Emlékérem, Az Év Biogazdája) kitüntetést eddig csak egy házaspár, Budaházi Antal és felesége kapta meg.

A Pro Biokultúra és Az Év Biogazdája elismerő címeket Tóth László, Bodnár György és Horváth László kapták meg.

Dr. Szalay László, Parádi Andor, Lakatos Jenő és Hubai Imre a Biokultúra Egyesület (illetve jogutódja, a Magyar Biokultúra Szövetség) kitüntetését és a Sárközy Péter Alapítvány kitüntetését is egyaránt megkapták.

 

A biokultúra és az ökogazdálkodás 70 kitüntetettje közül sajnos – amennyire én tudom – tizenegyen már nincsenek közöttünk. Emléküket ezen összeállítással is megőrizzük.


Piliscsaba, 2015. szeptember 17.

 

Dr. Solti Gábor 

A biokultúra és az ökogazdálkodás kitüntetettjei

 

 

Név

 

Pro Biokultúra

Sárközy Péter Emlékérem

Az év biogazdája

1.

 

Bodnár György

 

2006

 

1997

2.

 

Kiss Imréné Szűts Anna

 

 

 

1998

3.

Dr.

Sárközy Péter

1998

 

 

4.

Dr.

Győrffy Sándor

1998

 

 

5.

Dr.

Mezei Ottóné

 

1998

 

 

6.

 

Frühwald Ferenc

 

1998

 

 

7.

 

Seléndy Szabolcs

 

1998

 

 

8.

Dr.

Márai Géza

 

1998

 

 

9.

Dr.

Solti Gábor

 

1998

 

 

10.

Dr.

Szalay László

1998

2003

 

11.

 

Parádi Andor

 

1998

2001

 

12.

 

Tóth László

1998

 

2000

13.

 

Németh István

 

2010

 

1999

14.

 

Zelenyánszky András

 

2000

 

 

15.

 

Szécsényi Sándorné

2000

 

 

16.

Dr.

Roszík Péter

 

2000

 

 

17.

 

Daróczi Istvánné

 

2000

 

 

18.

 

Bódis Klára

2000

 

 

19.

 

Méhesi-Melis Zoltán

 

 

 

2001

20.

 

Czeller Gábor

 

2002

 

 

21.

 

Kálló Gábor

 

2002

 

 

22.

 

Dscziné Dúzs Julianna

 

2002

 

 

23.

 

Veisz jános

2002

 

 

24.

Dr.

Szántosi Antalné

 

2002

 

 

25.

Prof. Dr.

Sebők M. Péter

 

2002

 

26.

 

Terjéki József

 

 

 

2002

27.

 

Szolláth Tibor

 

 

 

2003

28.

 

Korgáné dr. Jánosik Zsuzsanna

 

 

2004

 

29.

 

Giczi Józsefné

 

2004

 

 

30.

 

Rózsa Péter

 

2004

 

 

31.

 

Budaházi Antal és Budaházi Antalné

 

2004

2010

2012

32.

Dr.

Ángyán József

 

2004

 

 

33.

 

Lakatos Jenő

 

2004

2009

 

34.

 

Hubai Imre

 

2008

2005

 

35.

Dr.

Köhler Mihály

 

 

2006

 

36.

 

Berta Zoltán

 

2006

 

 

37.

 

Ollé Sándor

 

2006

 

 

38.

 

Gencsi Zoltán

 

2006

 

 

39.

Dr,

Gyurasits Elemér

 

2006

 

 

40.

 

Vereb Dér Ferencné

2006

 

 

41.

Dr.

T. Veress Éva

 

 

2007

 

42.

 

Muntyán Istvánné

 

 

2008

 

43.

 

Birkás Balázs

 

2008

 

 

44.

 

Ware Borbála

 

2008

 

 

45.

 

Boda Mihály

 

2008

 

 

46.

 

Dr. Pusztai Árpád és Dr. Bardócz Zsuzsanna

 

2008

 

 

47.

 

Hajdú Mihály

 

 

 

2009

48.

 

Horváth László

 

2014

 

2010

49.

Dr.

Darvas Béla

 

2010

 

 

50.

 

Hrustinszki József és családja

 

2010

 

 

51.

 

Kocsis Attila

 

2010

 

 

52.

Dr.

Bódi Csaba

 

2010

 

 

53.

 

Dimák János

 

 

 

2011

54.

Dr.

Medgyessy István

 

 

2011

 

55.

 

Boros Csaba

 

 

2012

 

56.

Dr.

Kovács Géza

2012

 

 

57.

ifj.

Hubai Imre

 

2012

 

 

58.

 

Obreczán László

 

2012

 

 

59.

 

Ács Sándorné

 

2012

 

 

60.

 

Lechner Judit

 

2012

 

 

61.

 

Parádi Andorné

 

2012

 

 

62.

Prof. Dr.

Tereza Horvat Skenderovič

 

 

2013

 

63.

 

Kovács László

 

 

 

2013

64.

 

Póth Virág és családja

 

 

 

2014

65.

 

Czédulás István

2014

 

 

66.

 

Matthew Hayes

 

2014

 

 

67.

 

Dobosi Dániel és Dobosi Dánielné

 

2014

 

 

68.

 

Tóth Katalin

 

2014

 

 

69.

Dr.

Palík László

 

 

2014

 

70.

Dr.

Drexler Dóra

 

 

2015

 

A táblázatot dr. Solti Gábor szerkesztette 2015. szeptember 15-én.

 

A Sárközy Péter Emlékérem elő- és hátlapja

Sarkozy_Peter_Emlekerem_ELOLAP_JPG_600x602.jpg

Sarkozy_Peter_Emlekerem_HATLAP_JPG_600x570.jpg

 

 

A Pro Biokultúra díj elő- és hátlapja

Pro_Biokultura_dij_ELOLAP_JPG_600x597.jpg

Pro_Biokultura_dij_HATLAP_JPG_600x603.jpg