2024. április 22. hétfõ

Megjelent Dr. T. Veress Éva: Az én biokertem című könyve

2015. május 26. kedd

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) alapító tagszervezetének, a Sárközy Péter Alapítvány gondozásában megjelent a Biogazda füzetek sorozat legújabb, 9. kötete, melyben Veress Éva összefoglalja és közreadja mindazt a tudást, tapasztalatot, amit édesapjával, Veress István professzorral közösen művelt, több mint 30 éves biokertjük, biokertészkedésük során megszereztek.  A kiadványt elsősorban László Miklósnak a kolozsvári biokertről készített csodás fotói díszítik. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért örömmel vállalta fel, hogy a Biogazda füzetek sorozatban megőrzi és közkinccsé teszi ezt a páratlan tudást és tapasztalatot. A KÖSZ a kiadványt a tagszervezetein keresztül eljuttatja Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre és természetesen Magyarországra is, tehát a Kárpát-medence minden kertbarátja számára hasznos útmutatóul szolgál majd. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatta. Az alábbiakban dr. Csávossy György méltatását, könyvismertetőjét mutatjuk be, aki az erdélyi agrárium legnagyobb tekintélye, illetve egy, a teljes kiadványra mutató hivatkozást is közzéteszünk.

Az én biokertem

Dr. T. Veress Éva könyvének méltatása


    Váratlanul és amikor a legnagyobb szükség van rá, szellemi karátokban gazdag ajándékot kap közösségünk. Ilyen ritka adomány részünkre dr.T. Veress Éva új könyve: Az én biokertem, mely a tudós asszony több évtizedes bio kiskerti tapasztalatait összegezi. A szerző megemlékezik édesapjáról, a Kolozsvári Agráregyetem híres professzoráról, akivel Éva asszony a férjével, Tóthfalussy Bélával együtt az erdélyi, sőt az egész romániai biológiai gazdálkodás első elindítói voltak.

      Az ökológiai kertészet ismertetése dr. T. Veress Éva jelentős tevékenysége. A biokertészetet még 1980-as évek elején, édesapja kertjében ismerte meg. Itt gyakoroltak az egyetemi hallgatók és így született meg számos általuk írt államvizsga dolgozat.

   1991-ben megalakult a Kertbarátok Egyesülete és a Bioklub. Utóbbit férjével együtt hozták létre, s ennek a mai napig az elnöke. A Kertbarátok Egyesülete számos elméleti előadás mellett gyakorlati bemutatót is tartott, és így a tagok elsajátíthatták a biokertészet alapvető  módszereit. Az egyesület egy igen népszerű folyóiratot, a Kertbarátok Lapját is kiadta, melynek főszerkesztője Tóthfalussy Béla volt. A lap nagy népszerűségnek örvendett és kedveltté vált főleg azért, mert minden számban megjelent a biokertészettel kapcsolatos anyag az Egészséges kert, egészséges táplálkozás állandó rovatban. Később a folyóirat anyagi okokból egyesült az újrainduló Erdélyi Gazdával, melyben a Kertbarát című rovatban, a biokertészeket segítő cikkek azóta is rendszeresen  megjelennek.

   A most megjelent könyv alapgondolatát is a Biológiai kiskert rovat szülte, amely immáron több mint 4O anyagot foglal magába. Ennek egy részét tartalmazza a mostani kötet szerkesztett, átdolgozott formában.

A szerző 1995-ben előbb Németországban, majd Svájcban vett részt kéthetes szakmai kirándulásokon és képzéseken, melyeknek tapasztalatait itthon és a Debreceni Agráregyetemen tartott előadásaban gyümölcsöztette. 2OOO után a Magyar Biokultúra Egyesület átszervezését követően a Sárközy Péter Alapítvány tevékenységéhez csatlakozva kapta meg dr. T. Veress Éva a Sárközy Péter Emlékérmet és Díjat 2OO7-ben.      

         A szerző, amint azt már jeleztük, a biomódszereket édesapja kertjében tanulta meg. A tapasztalt professzor a kiskertjét biokertté alakította, , melyből modell-biokert lett, számos bemutató és tanító jellegű előadás színhelye.

   A Kertbarátok Egyesületének létrehozását Pap István és Veress István professzorok javasolták, ennek keretében tevékenykedett a Bioklub is. A tapasztalatok a későbbiekben őket igazolták.  A tagok havonta egyszer-kétszer találkoztak és neves magyarországi is hazai szakemberek előadásait hallgatták meg, akiknek névsorát, annak hossza miatt, itt nem ismertetjük.

   A biokertészek különböző kül- és belföldi biokonferencián vettek részt A Magyar Biokultúra Egyesülettel igen szoros kapcsolatot tartottak fent. Számos közös rendezvényei szerveztek.

    Létrehozták Erdélyben a helyi csoportokat: 1992-ben Marosvásárhelyen, 1994-ben Radnóton, Régenben és Udvarhelyen, 1998-ban Csíkszeredán és 1999-ben Homoródszentmártonban. 

 Svájci kezdemlényezésre alakult meg 1997-ben  a Bioterra Egyesületet, amely Romániában az intézményesített biogazdálkodás alapjait teremtette meg

A bioklub tevékenységének szerves részét képezte az oktatás is.  T. Veress Éva és férje megrendezték Sepsi-Ilyefalván 1994-ben és 1995-ben a Kiskertészek Téli Tanfolyamát, melynek számos hallgatója volt.

   Az ökológiai gazdálkodást sajtóban és rádióban is népszerűsítették. Ebből sajtópolémia is kerekedett. Egy ismert agrárkémikus azt írta egy cikkében, hogy a biomódszerek nem célravezetők, mert vegyszeres gazdálkodás nélkül nem érhető el magasabb terméseredmény. T. Veress Éva válaszában kifejtette, hogy a biogazdálkodás egy alternatíva, mely igen hasznos, ki - ki döntse el , hogy tovább is hajlandó mérgezni magát, családját, valamint a környező természetet vagy vegyszermentesen gazdálkodik.

Nem mellőzhető itt a szerzőnek egy igen érdekes közlése sem. Köztudomású, hogy Veress István professzornak a kedvenc gyümölcse az alma volt. Kolozsvári kiskertjében volt egy csodába menő almafája, melynek ágaira 26 féle almafajtát oltott. Ezekből 16 bevált és júniustól szeptember végéig biztosította a ház nyári alma szükségletét. A kolozsvári kertet a szerző édesapja a nyolcvanas évek elején biokertté alakította és vegyszerezés nélkül termesztett számos különleges zöldségfélét is.

   A biokertészkedés egy egységes rendszer kialakítását jelenti, mely az egységnyi területről betakarított termés minőségi értékének ( vitaminok, mikroelemek, esszenciális aminosav- és zsírsavtartalom) növelésére és nem a magasabb terméseredményre törekszik. Az utóbbi években egyre keresettebbek a bioélelmiszerek, melyeknek a fogyasztók felfedezték valódi értékét. Összegezésül elmondható, hogy a biokertészet környezetkímélő termelési mód, ugyanakkor egészséges táplálkozást és életmódot biztosít.

Nem célunk, hogy e könyvismertetőben minden fejezet címét és tartalmát ismertessük. Ezt a könyvet minden jövőnkért aggódó, lelkiismeretes embernek el kellene olvasnia. Dicséret illeti a Sárközy Péter alapítványt az igényes kiadványért, és a könyv szerkesztőjét, dr. Solti Gábort, aki kieszközölte a könyv megjelenését, valamint László Miklóst, aki a kiadvány legtöbb látványos fotóját készítette.

A könyv hozzásegít ahhoz, hogy megértsük a vegyszerek behatolnak a talajba, feloldódnak a talajvízben és ezúton szennyezik kútjainkat, forrásainkat és tavainkat.

   Dr.T. Veress Éva munkássága hivatalos elismerésben is részesült. Az ökológiai kertészet népszerűsítéséért valamint magas szintű oktató tevékenységéért, 2O14-ben a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Mi tisztelői szívből gratulálunk és értékes munkásságához további sikereket kívánunk!

   Az én biokertem című könyvről elmondható, hogy végtelenül hasznos és időszerű. Véleményem szerint megkoronázza a nagy tudású professzorasszony életművét.  Sajnos a pénzhajhászás lassan tönkre teszi Isten ajándékát, a bolygónkat.  Mit fogunk hagyni  unokáinkra és későbbi utódainkra? A hívő csak imádkozni tud:

Teremtőnk, mentsd meg e romló világot,

S légy érte ezerszer, ezerszer áldott!

 

    De ne feledjük el, hogy utolsónak hal meg a remény. Ezt az élő reményt köszönjük neked Éva !                                                                                             

                                                                                              Dr. Csávossy György

 

A kiadvány borítója:

SCAN_Biogazda_fuzetek_9._borito_JPG_643900.jpg

 

A kiadvány megtekintéséhez kérjük kattintson ide!

 

Köszönjük a Földművelésiügyi Minisztérium támogatását, mely lehetővé tette a kiadvány megjelenését.

foldmuvelesugyi_miniszterium_logo-szines.jpg