2024. június 19. szerda

Beszámoló az I. Torockói Nemzetközi Ökogazdálkodási Konferenciáról

2014. június 5. csütörtök

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) Elnökségi üléséhez kapcsolódott a 2014. május 31-én megrendezett I. Torockói Nemzetközi Ökogazdálkodási Konferencia. A konferencia mottója volt: „Torockó, a világörökség része, legyen ökofalu!” /dr. Solti  Gábor/ A rendezvény ötletét Móricz József házigazda, torockói gazdálkodó vetette fel. A Bio Gold Transilvania (Móricz József) mellett, társszervezők voltak: a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége; a Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesülete; és a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete.

A konferenciát megelőzte előző este a KÖSZ Elnökségi ülésén részt vevők, valamint a konferenciára érkezett előadók és vendégek közös vacsorája (sertéssült, kecskegida pörkölt), melyre a házigazda, Móricz József látta vendégül a résztvevőket.

A torockói kultúrházban 31-én 9 órakor megkezdődött konferencián résztvevő mintegy 130 főt a házigazda, Móricz József köszöntötte az alábbi szavakkal:

„Első alkalommal rendezzük meg az Ökogazdálkodók Napját Torockón. Célunk az értékes információk átadása a szakmai programokon, konferencián. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy e színes vidéket bemutassuk mindazon érdeklődőknek, akiket a modern élet valamelyest elszakított a vidéki kulturális, gasztronómiai kincseinktől. Mindehhez kívánok hasznos időtöltést!”

A vendégeket köszöntötte Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke; Sebestyén Csaba, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke; Nagy Miklós, a Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének elnöke; valamint dr. Ratkos József, a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete elnöke, aki társszervezőként igen sokat tett a rendezvény sikeréért.

A rendezvényt levélben köszöntötte Bódis András, a Bioterra korábbi vezetőségi tagja, kiemelkedő személyisége, aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni. A regisztrációs csomagban minden résztvevő megkapta a konferenciához írt gondolatait, amelyből idézünk:

„A biogazdálkodás szempontjából történelmi jelentőségűnek tartom a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének megalakítását, magyarországi kezdeményezésre. Magyarország mindig élen járt a biogazdálkodás területén, eredményeivel példát mutatott a környező országoknak, nekünk mindenképpen. A jelenlegi politikai helyzet Magyarországon kedvező feltételeket teremt e mozgalom kibontakoztatására, mivel az állampolitika részéről a biotermesztés jelentős támogatásban részesül. Ugyancsak jelentős az a támogatás, amit az EU és a román állam biztosít a biogazdáknak. A torockói találkozó egyik feladata, a közös gondolkodás jegyében ki kell dolgozni azt a módot, megoldást, amivel ezeket a lehetőségeket minden gazdálkodó maximálisan igénybe vehet és kihasználhat. Ebben a munkában jelentős szerep hárul minden tagország egyesületére külön-külön, és természetesen együtt is.”

A köszöntések sorát Csécs Márton unitárius lelkész üzenetével zárjuk. A lelkész úr magyarországi testvértelepülésen történő részvétele miatt nem tudott eljönni, de felemelő gondolatai lélekben megerősítette a konferencia részvevőit:

„Bio és Öko. Ez a két szó ragadta meg az én figyelmemet, amint a programot és az előadások hosszú sorát átnéztem. Mindkettő fontos. És ha egy kicsit foglalkozásomhoz mérten szólok, fokozódik örömöm. Mert e két fontos előszó, vagy éppen fogalom nélkül igencsak nehéz lenne a mi dolgunk, létezésünk. Bio, azaz az élet. Öko, azaz egyetemes. Ha a szavak eredeti jelentését nézem.

Nemes kezdeményezés. Mikor mindenki ezek háttérbe szorításán dolgozik, én köszönöm, hogy elhozták falunkba e fogalmakat. Be szép lenne, ha tartalma betöltené mindennapjainkat és előrehaladásunkat.

Egyetemes érték az élet, s annak megtartásáért, gondozásáért a legenda szerint a teremtés óta mi vagyunk a felelősek.

Adja Isten, hogy minden itt megfogalmazott nemes szándéknak gyümölcsöző folytatása legyen. Minden e fogalmak köré tömörülő tevékenységnek jó kimenetele, áldásos haszna.

Isten áldása legyen munkásságukon, és minden jólelkű kezdeményezésükön. Isten áldja Önöket!

Atyafiságos tisztelettel,

Csécs Márton

torockói unitárius lelkész”

P1060726.JPG

Nagy Miklós, Móricz József, Ladányi Árpád Csaba

 (Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060729.JPG

Regisztráció

(Fotó: Ziegler Gábor)

 P1060732_beforgatva_450600.jpg

Nagy Csaba tárogató művész, zenetanár

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060738.JPG

Móricz József

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

 P1060742_beforgatva_450600.jpg

Nagy Miklós

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060741_beforgatva_450600.jpg

Ladányi Árpád Csaba

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060743_beforgatva_450600.jpg

Sebestyén Csaba

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060745.JPG

dr. Ratkos József

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

A fenti nemes és lélekemelő gondolatokkal kezdte meg a konferencia a munkáját. A szervezők által összeállított programtervet mellékeljük. (Meg kell mondani, hogy a mai világban igen ritka, hogy egy előzetesen összeállított előadásterv olyan pontos sorrendben valósuljon meg, mint itt, Torockón. Az előzetesen összeállított 23 előadásból 20 előadó az általa megadott időpontban megtartotta előadását.)

Prof. dr. Cornel Man javaslatára és kérésére a szervezők összeállítják és közzéteszik (megjelentetik?) a konferencián elhangzott összes előadást, ezért itt nem a sorrendet követve foglaljuk össze a résztvevőket és az előadásokat.

Az anyaországi (magyországi) Vidékfejlesztési Minisztérium részéről dr. Kiss Zoltán tervező szakértő és Prof. dr. Bardócz Zsuzsa miniszteri tanácsadó tartottak előadást. Dr. Kiss Zoltán a várható támogatásokról, míg dr. Bardócz Zsuzsa a tiszta forrásból származó, szintetikus kemikáliáktól mentes élelmiszerekről tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást.

A magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézetet (NSKI) Nádasi László főosztályvezető és Ginter Gábor tervező elemző képviselték. Nádasi László az Európai Unió jövőjét érintve, a nemzetegyesítés fejlesztési programjának szükségességét a Monarchia örökségével kapcsolta össze. Gondolatait különösen aktuálissá tette, hogy 5 nappal a trianoni évforduló előtt hangzottak el. Az NSKI tervező elemzője a kárpát-medencei közös fejlesztési lehetőségekről, a kárpát-medencei hálózatok kiépítéséről szólt az uniós támogatások tükrében.

P1060757_beforgatva_450600.jpg

dr. Kiss Zoltán

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060760__beforgatva_450600.jpg

dr. Bardócz Zsuzsa

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060750_beforgatva_450600.jpg

Nádasi László

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060803.JPG

Ginter Gábor

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének – mint társszervezőnek – az elnöke, alelnökei és tagszervezeteinek vezetői az alábbi előadásokat tartották:

Dr. Solti Gábor ismertette a KÖSZ megalakulását és stratégiai célkitűzéseit, valamint szólt az ökogazdálkodási stratégiáról, akciótervről és ennek megvalósulásának lehetőségeiről, feltételeiről.

Dr. Palik László, a Felvidéken, Zselízben lévő biogazdaságát mutatta be, melyben a növénytermesztéstől az állattartáson keresztül a feldolgozásig a teljes élelmiszerlánc szerepel a feleségével, Klára asszonnyal közösen vezetett vállalkozásukban. A 24 éve bio minőséget ellőállító vállalkozásuk gyöngyszemei: a szőlészetük, borászatuk, aszalványok készítése, melyekhez idéntől csatlakozott a pálinkakészítés is. Dr. Palik László beszámolt arról, hogy Szlovákiában 1992 óta folyamatosan egy nagyon jó támogatási rendszer működik, amelynek eredményeképpen Szlovákiában jelenleg 182 000 hektáron, az ország mezőgazdaságilag művelt területének 10%-án folyik ellenőrzött ökológiai gazdálkodás. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szlovákiai mezőgazdasági termékek, különösen az öko termékek piacát veszélyezteti az, hogy Szlovákia engedélyezi a GMO alkalmazását. 

Dr. Albert Imre, a Bioterra Egyesület – mint társszervező – igazgatója, a KÖSZ partiumi és erdélyi alelnöke a romániai biotermesztés jelenéről és jövőjéről tartott előadást. Előadásában megemlítette, hogy a romániai biogazdálkodás gyakorlatilag 1998-ban indult, amikor a Biokultúra Egyesületnél tett látogatásuk során az egyesület akkori vezetőitől megkapták a biogazdálkodást szabályozó jogszabályokat, előírásokat, mely alapul szolgált a romániai bio jogszabályok megalkotásának. Ma Románia az ökogazdálkodás területén egy igen dinamikusan fejlődő ország – jelenleg mintegy 350 000 hektáron (kb. 16 500 üzemben) folyik ökológiai gazdálkodás, termékfeldolgozás –, melyben igen jelentős szerepe van dr. Albert Imrének, akinek magának is 1999 óta 5,5 ha ellenőrzött gazdasága van. Ez a földterület, az ezen előállított takarmány jelenti az alapját a fia által – aki szintén ökogazdálkodási szakmérnök – létrehozott 70 darabos kecsketenyészetének.

Bödő Kálmán, a KÖSZ délvidéki alelnöke, a vajdasági ökogazdálkodás helyzetéről beszélt, ismertette a szabadkai professzor, dr. Tereza Skenderovic által elindított óvodai bioélelmezés tapasztalatait. Előadásában szólt a szerbiai árvizek okozta környezeti károkról, amelyek igen sok biogazdaságban (is) jelentős károkat okoztak. Azzal a kéréssel fordult a konferenciához, hogy ezeket a biogazdaságokat bio vetőmaggal segítsék.

Halász Mónika, a magyarkanizsai önkormányzat mezőgazdasági felelőse, a Zöldövezet civil szervezet elnöke a szabadkai óvodai modellnek Magyarkanizsán történő bevezetését ismertette, míg Kőrösi Sóti Beáta a magyarkanizsai szakközépiskola tanárnője az iskolában kifejlesztett, újszerű komposztálási módszert ismertette.

Dr. Máthé Emma, a Székelyföldi Biokultúra Egyesület elnöke, a Hargita megyei Agrár Kamara igazgatója előadásában a székelyföldi biogazdálkodást mutatta be.

A KÖSZ alapító tagszervezete, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) munkatársa, Földi Mihály az ÖMKi nevében köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a kutatóintézet tevékenységét, majd beszámolt az on-farm kísérletek során gabonafélékkel végzett kutatásairól. A komoly szakmai munkát tartalmazó előadás a résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták. Az előadó elmondta, hogy a határon túlról is várnának olyan biogazdákat, akik ilyen on-farm kísérletekben részt vennének. A dr. Drexler Dóra által vezetett ÖMKi jelenleg Magyarországon a legnagyobb, ökogazdálkodással foglalkozó olyan kutatóintézet, mely tevékenységével, kutatási eredményeivel igen jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az ökológiai gazdálkodók minél nagyobb biztonsággal és eredményességgel tudjanak gazdálkodni.

2014-05-31_10.03.13.jpg

dr. Solti Gábor

(Fotó: Móricz Judith)

 

2014-05-31_15.16.41_beforgatva_450600.jpg

dr. Palik László

(Fotó: Móricz Judith)

 

P1060787.JPG

dr. Albert Imre

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060793.JPG

Bödő Kálmán

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060808.JPG

Halász Mónika

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060811.JPG

Kőrösi Sóti Beáta

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060789.JPG

dr. Máthé Emma

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060813.JPG

Földi Mihály

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

 

A konferencián részt vettek a hazai és határon túli öko/bio, valamint a hagyományosan gazdálkodó szervezetek vezetői, képviselői.

Sebestyén Csaba, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési időszakának a mezőgazdaság, ezen belül az ökológiai gazdaság támogatási, pályázati lehetőségeiről szólt. Sebestyén Csaba igen jelentős eseménynek és a magyarországi és a határon túli gazdák összefogásának lehetőségének nevezte a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének megalakulását. A KÖSZ lehet a közvetítője annak a problémának, hogy ha  országonként kiemelünk egy-egy terméket, melyet levédetünk az adott országban (pl. pálinka, mangalica, akác), akkor lehet, hogy védetté válnak pl. a magyar gazdálkodók, ugyanakkor a Kárpát-medencében élő más magyar gazdák pont ezen döntések miatt hátrányba kerülhetnek. (Ha a pálinka Hungarikum, akkor már az oroszhegyi pálinka már csak ”palinka” jelölést kaphat.) /Véleményem szerint (S.G.) a Kárpát-medencében létre kéne hozni a Kárpátikum fogalmat, a Kárpát-medencében lévő magyar értékekre (pl. kürtös kalács)./

A konferencián részt vett Sebestyén Katalin, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének mezőgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai és tudományterjesztő lapjának, az Erdélyi Gazdának főszerkesztője, aki a lap számaival kedveskedett a résztvevőknek.

A konferenciára meghívást és előadás tartására felkérést kapott a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke, dr. Roszík Péter is, aki a konferencián való részvétel fontosságát azzal támasztotta alá, hogy 19 órát utazott egy 15 perces előadás megtartására, de elmondta, hogy fontosnak ítélte meg, hogy részt vegyen azon a konferencián, ahol a kárpát-medencei ökogazdálkodók közös gondolkodása történik. Előadásában beszámolt a Biokultúra Szövetség 30 éves történetéről, tevékenységéről, valamint a Biokultúra Egyesület által létrehozott ellenőrző szervezet – melynek vezetője – munkájáról. Előadásában szólt a magyarországi ökogazdálkodás 10 éve tartó megtorpanásáról.

A Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesületének korábbi elnöke és a kolozsvári Agrártudományi Egyetem professzora – a konferencia egyetlen román résztvevője –, Prof. univ. Dr. Cornel Man a mangalicáról tartott igen érdekes előadást. Előadása aktualitását adja, hogy a közelmúltban jelent meg könyve a mangalicáról. Örülünk, hogy a professzor úr megtisztelte a konferenciát. Részvételével erősítette a magyarországi és romániai biogazdálkodók közötti kapcsolatot. Ezen a napon is megnyilvánult az a kölcsönös tisztelet és barátság, amely a KÖSZ elnökének és a Bioterra korábbi elnökének kapcsolatát jellemzi.

A Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete dr. Ratkos József elnök úr vezetésével, népes delegációval képviseltette magát. Bár a küldöttség tagjai között neves kutatók és gazdálkodók voltak, akik tudására, tapasztalataira a résztvevők bizton kíváncsiak lettek volna, ugyanakkor a szervezésben oroszlánrészt vállaló dr. Ratkos József belátta, hogy az időkeretbe sajnos mindenki nem fér be. A csoportjából előadást tartott dr. Kruppa József Phd., a Debreceni Egyetem docense, a hungaro durumrozs nemesítője, aki Tóthné Sík Ilona minőségügyi vezetővel (Ajka Sütőütem) közösen tartott előadásában a durumrozs nemesítéséről és a durumrozsból készült liszt kedvező élettani hatásairól beszélt.

Dr. Köhler Mihály feltaláló, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje a riolittufa talajéletre kifejtett jótékony élettani hatásáráról szólt. A konferencia doyenje (85 év) a tőle ismert lelkesedéssel és bölcsességgel megtartott előadását saját termesztésű tarcali bioborral támasztotta alá, melyet a konferencia résztvevői örömmel fogyasztottak.

Dr. Hadházy Ágnes Phd., a Nyíregyházi Egyetem tudományos főmunkatársa a Westsik Vilmos által 85 éve beállított, máig tartó vetésforgó kísérletet ismertette.

Orbán Sándor, az erdélyi neves növényvédő agrármérnök, az Erdélyi Gazda szakírója a természetes úton végzendő növényvédelemről tartott előadást.

Dr. Pozsony Ferenc, a Kolozsvári Bolyai-Babes Egyetem professzora a népi táplálkozás organikus rendjéről tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást.

P1060758_beforgatva_450600.jpg

dr. Roszik Péter

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060753.JPG

dr. Cornel Man

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060782_600450.jpg

dr. Ratkos József

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

 P1060800_600450.jpg

dr. Köhler Mihály

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060795.JPG

dr. Hadházy Ágnes

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

2014-05-31_12.15.40.jpg

Orbán Sándor

(Fotó: Móricz Judith)

 

 P1060766_beforgatva_450600.jpg

dr. Pozsony Ferenc

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

A különböző ökológiai gazdálkodásban használható készítmények, termékek ismertetői között ki kell emelni dr. Lánszki Imrét, a neves Pilis-kutatót, Attila városának felfedezőjét, aki ezen a konferencián a Fitokondi növénykondicionáló készítményt ismertette.

Dr. Pénzes Éva, a Terragro képviselője a Biofil talajoltó baktérium készítményt mutatta be. Az előadásából kiemelendő elem, hogy a Biofil nevű készítménycsalád magyarországi talajokból izolált, csak a kárpát-medencei talajokra jellemző specifikus baktériumtörzseket tartalmaz.

Az előadások végén még lehetőség volt néhány rövid termékismertetőt meghallgatni: az Alakor sörről (Kanyó Zsolt), a Vitagen Kft. termékeiről (Szunyog Gyula) és az organikus anyagokról (GarMed Kft., Nagy József Zoltán).

A konferencia ideje alatt termékbemutató kiállítást tartott a Fito-Bau Kft. képviselője, a székelyföldi pálinkát népszerűsítő, Etédről érkezett Kovács Elek.

A konferenciát az Őstermelő Gazdálkodók Lapja korábbi lapszámaival támogatta, melyet ezúton is köszönünk.

 P1060802_beforgatva_450600.jpg

dr. Lánszki Imre

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060806_600800.jpg

dr. Pénzes Éva

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060814.JPG 

Kanyó Zsolt

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

P1060762.JPG

dr. Kruppa József

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a szervezők – elsősorban Móricz József és dr. Ratkos József – egy igen jó, szakmailag magas fokú konferenciát szerveztek.

Mindkettőjüket köszönet illeti, de ugyanígy köszönet illeti a szervezésben kifejtett tevékenységükért dr. Ratkos József feleségének, a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete tagjainak, valamint Móricz József családjának és munkatársainak, akik kedves vendégszeretetükkel, vendéglátásukkal, azzal, hogy igazi erdélyi, torockói ízeket szolgáltak fel a résztvevőknek, a szakmai tapasztalatok mellett, biztosították a kulináris élvezeteket is.

Valószínűleg mindenki számára emlékezetes marad a hosszú út után történt érkezéskor felszolgált sertéssültek, továbbá az esti közös vacsorára felszolgált a kecskegidákból készült pörkölt. Ugyancsak a helyi ízeket ismerhettük meg Móricz József édesanyja és családja által készített különféle kecske-, juh- és tehénsajtok, valamint a környék helyi specialitását jelentő burgonyás kenyér révén. A konferencia ideje alatt is bőségesen állt a vendégek rendelkezésére a sertéshurkából, töpörtyűből, fasírtgolyócskákból, sajtokból, salátákból és süteményekből összeállított tálak. A házigazda részéről nem kevés áldozatkészség volt, hogy a több mint 130 fő résztvevőt ilyen gazdagon és bőségesen a saját költségére megvendégelje.

A finom hús- és sajtételekhez dr. Palik László és felesége, Klára asszony felvidéki, zselízi borászatából kikerült finom bio borok, valamint dr. Köhler Mihály tarcali pincészetéből származó különféle tokaji borok szolgáltak.

Az absztinensek, illetve a gépkocsivezetők részére talán még a fenti borokkal is vetekedő, kitűnő ízű torockói forrásvíz, valamint gyógyfüvekből készül tea állt rendelkezésre.

A konferencia kezdetét és az egyes szakmai blokkokat, a szigorú szakmai programot Nagy Csaba tárogató művész, zenetanár gyönyörű tárogató játéka tette oldottabbá. Ugyancsak üde színfoltja volt a konferenciának, hogy a rendelkezésre álló időt meghaladó előadókat nem csengők, pohár-kocogtatások, hanem egy rövid tárogatóhang figyelmeztette.

A szervezők az előadások monotonitását egyéb kulturális programokkal is igyekeztek feloldani. Az Inaktelkéről érkezett, Balázs Szabolcs vezette, tehetséges, főként fiatalokból álló néptánccsoport a nap során több alkalommal is színvonalas bemutatót tartott. Szintén felejthetetlen élményt jelentettek az anyaországi Szurovcsák Dóra fellépései: gyönyörű énekhangja és az általa elmondott népmesei részletek elkápráztatták a közönséget. A házigazda, Móricz József két tehetséges leánya, Dorka és Zselyke, hegedűn adták elő Boccherini: Minuet, Bartók Béla - Párnás tánc, továbbá Johannes Brams - Magyar táncok c. művét. A résztvevők nagy tapssal fogadták az előadásokat, a közönség soraiban ülő zenetanár, Nagy Csaba pedig szót kért, hogy elmondhassa: minden elismerést megérdemel a két fiatal és szép tehetség, és kéri őket, hogy továbbra is ilyen alázattal, sok gyakorlással, példaértékűen folytassák zenei tanulmányaikat.

 2014-05-31_14.02.15.jpg

Inaktelki néptánccsoport

(Fotó: Móricz Judith)

 

2014-05-31_14.44.58.jpg

Inaktelki néptánccsoport

(Fotó: Móricz Judith)

 

P1060781_beforgatva_450600.jpg

Szurovcsák Dóra

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

2014-05-31_14.36.27.jpg

Móricz Dorka és Zselyke

(Fotó: Móricz Judith)

 

P1060780.JPG

Móricz Dorka és Zselyke

(Fotó: Ziegler Gábor)

 

A romániai magyar pártok közül az RMDSZ fehér megyei elnöke (Ladányi Árpád Csaba) és Bihar megyei alelnöke (Nagy Miklós) köszöntötték a résztvevőket.

A romániai agrárkamarákat dr. Máthé Emma, a Hargita megyei Agrár Kamara elnöke, és Kozma Béla, a Kovászna megyei Agrár Kamara vezetője képviselték.

A konferencia szakmai színvonalát emelte, hogy több egyetemi professzor (Bardócz Zsuzsa, Cornel Man, Pozsony Ferenc, Köhler Mihály), egyetemi tanár és egyetemi docens (Kruppa József, Roszik Péter); elismert ökológiai gazdálkodók, kutatók, szakemberek (Orbán Sándor, Palik László, Lánszki Imre, Földi Mihály, Hadházy Ágnes, Bödő Kálmán, Halász Mónika), továbbá civil, szakmai szervezetek elnökei, vezetői (Sebestyén Csaba, Albert Imre, Máthé Emma, Nagy Miklós, Solti Gábor) és a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezető munkatársai, szakértő (Kiss Zoltán, Nádasi László, Ginter Gábor) országos, kárpát-medencei és Európai Uniós szintű áttekintést adtak az ökológiai gazdálkodás fejlesztési lehetőségeiről.  A termékismertetők meghaladták a szokásos marketing színvonalat, és komoly szakmai előadást jelentettek (Pénzes Éva és Kanyó Zsolt).

A konferencián a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének előző napi elnökségi ülésére érkezettek teljes létszámban részt vettek (dr. Solti Gábor, Hubai Imre Csabáné, Bödő Kálmán, dr. Albert Imre, dr. Palik László). A KÖSZ tagszervezetei közül a konferencián MAgyarországról részt vett a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, az Üllőparti Gazdaszövetkezet, a Hubai és Társa Kft. és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi); Romániából a Romániai Biogazdálkodók Bioterra Egyesülete, a Székelyföldi Biokultúra Egyesület, A BioGold Transilvania; Szerbiából a Terra’s, Szlovákiából a Biocentrum s.r.o.

A konferencia résztvevői meleg szeretettel köszöntötték a résztvevők doyenjét, a 85. életévében lévő dr. Köhler Mihály címzetes egyetemi tanárt és dr. Tóthfalussy Veress Évát – mindketten a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettjei. Sebestyén Csaba külön gratulált T. Veress Évának a magas állami kitüntetéshez, melyet 2014. június 3-án vett át a kolozsvári konzulátuson.

Meggyőződésem, hogy a torockói konferencia egy olyan út első állomása volt, melyen továbbhaladva a Kárpát-medence egyik legcsodálatosabb települése ökofalu lesz.

A beszámolót dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr szavaival zárjuk, aki 2012-ben a Kárpát-medencéről a következőket mondta: „A Kárpát-medence egy természeti csoda, aminek természetesen az ember is része, az itt élő népek és nemzetiségek műveltségével, termelési hagyományaival együtt. Nemcsak az ökológiai rendszereknek kell jól működniük ahhoz, hogy ez a csoda érvényre juthasson. Nekünk is szorosan együtt kell működnünk egymással és a természettel.”

Dr. Solti Gábor, 2014. június 5.

 

Hangulatképek a konferenciáról

2014-05-30_21.33.42.jpg

Fotó: Móricz Judith

 

2014-05-30_21.33.59.jpg

Fotó: Móricz Judith

 

2014-05-30_21.35.09.jpg

Fotó: Móricz Judith

 

2014-05-31_09.22.09.jpg

Fotó: Móricz Judith

 

DSCF2765_600450.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

P1060752_600450.jpg

Fotó: Ziegler Gábor

 

DSCF2778_600450.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

P1060797.JPG

Fotó: Ziegler Gábor

 

P1060798_600450.jpg

Fotó: Ziegler Gábor

 

DSCF2795_600450.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

2014-05-31_13.35.11.jpg

Fotó: Móricz Judith

 

DSCF3175_600450.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

DSCF3184.JPG

Fotó: dr. Máthé Emma

 

DSCF3197_600450.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

Torock_2014_programterv_001_JPG_600849.jpgTorock_2014_programterv_002_JPG_600849.jpg

 

Képek Torockóról

/Balogh Szabolcs és Hornok Ernő fotói/

Torock_naptr_1_001_megszerkesztve_JPG_600317.jpg

Torock_naptr_2_001_JPG_600424.jpg

Torock_kpek_-_Boroz_Balogh_Szabolcs_001_megszerkesztve_JPG_600450.jpg