2024. május 20. hétfõ

Az ÖMKi védelmében

2013. november 21. csütörtök

A közelmúltban nagyon durva, méltatlan és valótlan támadás érte a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) egyik alapító tagját, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet (ÖMKi), illetve annak vezetőjét, dr. Drexler Dórát.

A vádról igen hamar kiderült, hogy hazugság volt. Az eset alátámasztja az ökológiai gazdálkodás, a biokultúra mozgalom morális válságát is. A KÖSZ újra felhívja a figyelmet a szakágazat egészére vonatkozó etikai kódex kidolgozására és elfogadásának szükségességére.

A KÖSZ igen sajnálatosnak és elítélendőnek tartja az egyik tagjának ilyen durva megtámadását és lejáratására irányuló szándékot.

Mellékelten közöljük az ÖMKi közleményét.

2013. november

Dr. Solti Gábor

elnök

 

Az ÖMKi közleménye

Az ÖMKi elhatárolódik Kishantos állításaitól

A Szabad Föld hetilap 2013. november 8-ai számában megjelent „Szerveződő riadólánc” című cikkében a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ (KVK) ügyvezetőjétől sértő és valótlan tényállítás jelent meg az ÖMKi-ről és Dr. Drexler Dóra ügyvezetőről. A cikkben a KVK egyik ügyvezetője az alábbiakat nyilatkozta (idézet Hardi Péter cikkéből):

„… Imént hallottam, hogy a ma reggeli egyik tévéműsorban Bitay Márton államtitkár nyilatkozott Kishantosról. Ebből arra lehet következtetni, hogy a ki nem osztott földet egy oktatási intézménynek szánják – hallgatom Bolye Ferencnek, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyik ügyvezető igazgatójának az értesülését a mintagazdaság felosztására tett kísérlet délutánján.

-       Ezért nyilvánított a tíz meghirdetett pályázat közül kettőt érvénytelennek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, vagyis az NFA?

-       Én csak azt tudom, hogy az elmúlt években járt nálunk Lévai Anikó is, Orbán Viktor felesége, és szívélyesen érdeklődött a gazdaság működése iránt.

-            És ez, hogy függ össze a kishantosi gazdaság felosztásával?

-            Az NFA nem indokolja a döntéseit, ezért csak feltételezésekbe bocsátkozhatom. Az azonban bizonyos, hogy Lévai Anikónak van egy kis barátnője, Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője. Nem csodálkoznék, ha ezt a földterületet ő kapná.”

 

A valóság ezzel szemben az, hogy a területet a Seregélyesi Mezőgazdasági Szakiskolának adja vagyonkezelésbe a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), kimondottan a biogazdálkodás folytatása és annak oktatása céljából.

Sem Drexler Dóra, sem pedig az általa vezetett intézet, az ÖMKi, nem részesül, illetve nem is fog részesülni a Kishantoson lévő földterülettel kapcsolatban semmilyen juttatásban, ilyen eljárásban egyáltalán nem vett és nem vesz részt.

Felháborítónak tartjuk a KVK ügyvezetőjének cikkben megjelent hamis feltevéseit, egyúttal felszólítjuk a KVK vezetőségét, hogy a jövőben tartózkodjék a hasonló, minden alapot nélkülöző, sértő és kulturálatlan állításoktól és ezek nyilvánosság elé tárásától. Ennek érdekében a megfelelő jogi lépéseket is megtesszük.

A cikk jogsértő, mind morálisan, mind tényszerűségében súlyosan kifogásolható tartalma miatt továbbá jogi képviselőnk által sajtó-helyreigazítási kérelmet nyújtottunk be a Szabad Föld szerkesztőségéhez.

Összességében rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy ilyen minden alapot nélkülöző feltételezések vetődnek fel Kishantos vezetése részéről irányunkba. Különösen, mivel az ÖMKi, a Kishantos által hangsúlyozott szakmai célokkal megegyezően, aktívan a hazai biogazdálkodás fejlődéséért dolgozik.