2024. május 20. hétfõ

Napvilág Alapítvány

 napvilg.png

Önkéntes vállalásunk  (misszió):

(Elhivatottság-érzésünk és  küldetéstudatunk)

Fenntartható, életigenlő  életmód központú hagyományaink bemutatása, felhasználása,
testi-lelki-szellemi egészségmegőrzésünk, valamint a hosszútávra is életképes  gazdaság és társadalom megvalósítása érdekében.

 

Szervezeti jövőképünk:

A fenntartható, életigenlő  életmód és a hozzá kapcsolódó „szerves műveltség”

 • oktatásának egyik minőségi Népfőiskolája;
 • mintaadó, mai használati tárgyakat készítő  Népművészeti Alkotóközössége;
 • „tanuló-szervezetek” Szervezet- és  Közösségfejlesztési Módszertani Műhelye;
 • az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok  Kiadói Alkotóműhelye;
 • kárpát-medencei vonzáskörű  Kutatás-összehangoló és Rendezvényszervező  Központja szeretnénk lenni.

 

Alapvető célkitűzéseink:

Szakmai:

Egyetemes  világörökségünk, a velünk születő eredendő műveltség, valamint az ezen  kivirágzó magyar és rokon népeink hagyományos szerves műveltsége - elsősorban  jelképi világának – oktatása, kutatása, illetve az e tárgykörre vonatkozó  különböző nézőpontú kutatások összehangolásának segítése; ismeretterjesztő, oktatási és  módszertani anyagok kidolgozása

Cselekvő módon vegyünk részt a közművelődés és a  természetvédelem (lakókörnyezeti, kistérségi,  megyei, régiós, országos) átfogó tervezésében és gyakorlati  megvalósításában

Cselekvő együttműködés, személyes kapcsolatrendszereinkre alapozva  a határon túli magyarok, magyar rokon népek kézműveseivel, nevelőivel,  kutatóival, családi gazdálkodóival közös céljaink megvalósítása érdekében.

 

Általános:

Működésünk  segítse, hogy minél többen a lelkünkben és az elménkben (ne csak  adathordozókon) őrizzük az élő hagyományt; tudatosítsuk bölcsességét, életigenlő világnézetét; érezzük és éljük át szépségét; használjuk,  ápoljuk, alkossuk újra hétköznapjainkban  és ünnepnapjainkban és adjuk tovább kortársainknak, utódjainknak

Elveinknek megfelelő gyakorlati életvitel magvalósítása a  mindennapi gyakorlatban; alkotó munka, közösségépítés, amelynek tapasztalatait  másoknak is szívesen átadjuk

Hátrányos helyzetűek (kiemelten a vakok és halláskárosultak, mozgássérültek,  tanulási nehézségekkel küzdők /diszlexiások/, árva gyermekek, nyugdíjasok) segítése és bevonása közösségeinkbe,  tevékenységeinkbe

 

Szervezeti:

Jól szervezett, hatékony, önfenntartó közhasznú szervezet  működtetése, átgondolt célok elérése érdekében.

 

Elsődleges  célcsoportjaink:

Népművészek, kézművesek; egyéb hagyományőrzők, nevelők,  oktatók, lélektani szakemberek, néprajzosok, művelődésszervezők; családi bio gazdálkodók,  gyógy- és fűszernövények ismerői, családi (makrobiotikus) konyhamesterek –  egyének, vagy civil szervezetek, a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről.

 

Kiemelt szakmai célterületeink:

Az élő világmindenség működési törvényeit alkotó módon felhasználó „szerves műveltségek” életmódja és életigenlő közösségi hagyományai.

Testi-lelki-szellemi  egészség-megőrzési módszereink és mai használatuk.

Egyetemes ősműveltségünk a sziklarajzoktól a törzsi művészeten át a  magyar és rokon népeink élő népművészetéig; gyógyító, közösségépítő viselkedésmódjaiig

 Ezen belül elsősorban:

 • Élő népművészetünk jelképvilága: szín- és mintarendszere  ruháinkon; használati tárgyainkon; házainkon,  középületeinken kívül – belül és tágabb lakókörnyezetünkben
 • Közösségépítő, személyiségfejlesztő játékhagyományaink, szokásjátékaink
 • Életigenlő táplálkozás, családi ház, kert; lakókörzeti összefogás  minták

Első lépésként ruháink, otthoni és lakókörzeti  környezetünk, táplálkozásunk tükrözze ráhangolódásunkat külső-belső  természetünkre.

Fő tevékenységi  területeink:

Ismeretterjesztés, oktatás, nevelés:

Az  Alapítvány célterületeihez kapcsolódó

 • előadások,       tanfolyamok, képzések, kiállítások, mesterség-bemutatók, szakmai       tanácskozások és egyéb rendezvények szakmai irányítása/ vezetése,
 • gyakorlati alkotó műhelymunka       élményén keresztül tapasztalati tanulás, képességfejlesztés kézműves       „nyitott műhelyek” keretében,
 • szak- és módszertani, valamint ismeretterjesztő  tananyagok kidolgozása,
 • a mindezekhez kapcsolódó       pályázatok kidolgozása

Ezt egészítik ki azok a képzések, amelyek gazdasági,  pénzügyi ismereteinket bővítik.

Szerves műveltség elméleti és gyakorlati  kutatás, valamint az  ilyen jellegű kutatások összehangolásának és nyilvánosságra kerülésének  segítése az  alábbi tárgykörcsoportokban:

Egyetemes  világörökségünk,

 • az eredendően velünk születő szerves műveltség és az ezen  kivirágzó
 • magyar és rokon népek hagyományos műveltsége (49  kutatási tárgykörben)

 

Közösségi,  társadalmi tevékenység:

Jogi  személyiséggel nem rendelkező társaságok (pld. Magyar Expedíciós Társaság),  népművészeti alkotóközösségek, (pl. Mai Magyar Mintaadó Szépruha és  Viseletkiegészítő Készítő Alkotóközösség), (minden pártpolitikától mentes)  Lakókörzeti Összefogás csoportok, stb. létrehozása és működtetése az alapítvány  keretein belül, céljaink gyakorlati megvalósításának biztosítására.

 

Közösségépítő  szervezetfejlesztés – szerves szemléletmóddal

 • átfogó, távlati  (stratégiai) tervezés,
 • projektmenedzsment,
 • tudásmenedzsment,
 • tanuló-szervezeti  közösségfejlesztés, vezetőképzés

 

A Napvilág Alapítvány honlapja a www.napvilag.hu címen tekinthető meg.