2024. július 25. csütörtök

A KÖSZ felajánlása a Magyarok Kenyeréhez

2015. július 28. kedd

magyarok_kenyere_logo.jpg

A Magyarok Kenyere program 2011-ben Pécsről indult. A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence minden részéből a gazdák által összeadott gabonából őrölt lisztből készítik el azt a kenyeret, amelyet augusztus 20-án a Szent Jobb-körmenet előtt Erdő Péter bíboros áld meg.

 

Az első évben, 2011-ben még „csak” 9 tonna, 2012-ben azonban már 20 tonna búza gyűlt össze. 2013-tól az újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) látja el a gabona-összegyűjtés feladatát; ebben az évben 100 tonna búza gyűlt össze, míg tavaly – minden várakozást felülmúlva 170 tonna.

Az összegyűjtést az agrárkamarák megyénként, ünnepélyes keretek között gyűjtik össze, és juttatják el ahhoz a malomhoz, ahol az összeöntést és az őrlést elvégzik.

A Magyarok Kenyeréhez a gabona-felajánlásban Jász-Nagykun-Szolnok megye 41 tonnával az élen járt. Az ünnepélyes keretek közt történő esemény tavaly Kenderesen, vitéz nagybányai Horthy Miklós szülővárosában, a Horthy Ligetben volt. Az eseményről – melyen részt vettek a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) Tagjai is – beszámoltunk a honlapunkon.

Ahogy tavaly is, úgy idén is búzagyűjtő nap főszervezője Hubai Imre Csaba – a NAK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke – volt.

 

Tavaly javasoltam, hogy a Magyarok Kenyere gabonájának összegyűjtésében a KÖSZ is önálló szervezetként vegyen részt. Hubai Imre Csabának köszönhetően ez a terv megvalósult.

2015. július 25-én Jászapátiban ünnepélyes külsőségek, gazdag program keretében megtörtént annak a 4 szekérnyi, 78 zsáknyi gabonának a megszentelése, amely jelképezte a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből összegyűlt összesen 86 tonna búzát. Ezzel a mennyiséggel újra ez a megye gyűjtötte össze az országból a legtöbb búzát. Ez a mennyiség a több száz megyei gazdának, illetve – külön-külön 300 kg búza felajánlásával – Horvátország, Szlovénia, Újvidék, Erdély, Kárpátalja, Felvidék és a szórványmagyarság segítségének köszönhető. Ezt a gabonát a felvonuló szekerek közül az a szekér képviselte, amelyen a zsákok nemzeti címerrel, illetve a KÖSZ emblémájával voltak ellátva.

 

Az ünnepségen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr beszámolt arról, hogy Magyarország Kenyere biztosított, az 1 millió hektáron vetett őszi búzát learatták, 5 millió tonnát sikerült betakarítani az aratók fáradságos munkájának köszönhetően. A miniszter úr még elmondta, hogy az ország 1,2–1,3 millió tonnás kenyérgabona-, illetve takarmány-szükséglete és az export is biztosított. Dr. Fazekas Sándor még elmondta: „A magyarok kenyere összeköti a magyarokat, bárhol éljenek a világon, ez a kenyér más, mint a többieké. A magyar nép kötődik a gazdálkodáshoz, lelkében él a szülőföld szeretete, a földművelő ember tisztelete.”

Pócs János, a Jászság fideszes országgyűlési képviselője beszédében méltatta a magyar gazdákat és Fazekas Sándort. Azt mondta: a miniszter „mindent megtesz azért, hogy a magyar föld a magyarok kezében maradjon, mert a magyar föld a magyar embereké kell legyen”.

Hubai Imre a búza megszentelése előtt emlékeztetett arra, hogy minden búzaszemben Jézus Krisztus arcát láthatjuk.

A Kladiva Imre apát, plébános által megszentelt összesen 78 zsák búzát a rászoruló magyarok kapják majd: Erdélyben Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 2300 „gyermeke”, a budapesti Oltalom Karitatív Egyesület és a kárpátaljai, valamint hazai rászorulók - mondta Korinek László, az ötletgazda. (Forrás: FM)

 

A KÖSZ tagszervezetei közül többek között a Holtmarosi Transsylvania Agrártermelők Szövetségének biogazdái a Magyarok Kenyeréhez 400 kg bió búzával járultak hozzá. A felajánlók Márton Ernő (100 kg), Bezsnyei Attila (100 kg), Bocz Krisztina (100 kg) és Kemény Zoltán (100 kg) voltak. Az RMGE MAROS 750 kg bio gabonával járult hozzá az akcióhoz. A két tagszervezet vezetői, dr. Bocz István és Csomós Attila a fenti mennyiségű gabonát – a nagy távolság miatt – közvetlenül juttatják el Böjte Csaba atyához.

A KÖSZ tagszervezetei összesen 2 100 kg gabonával járultak hozzá a Magyarok Kenyere 2015. programhoz, ennek nagy részét a karcagiak - a Hubai-család tagjai - adták össze.

 

Hubai Imre Csaba beszédében visszaemlékezett arra, hogy amikor tavaly átadták a gabonát Böjte atyának, akkor az atya azt mondta, hogy minden búzaszemet magyar szóval és gyermekmosollyal fogják meghálálni.

Hubai Imre Csaba a határon túli és a szórvány magyar gazdák gabona-felajánlásáért emléklapot nyújtott át, melyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete nevében köszönetét és nagyrabecsülését fejezi ki a 2015-ös Magyarok Kenyere Program megvalósításában nyújtott önzetlen közreműködésért és segítségért.

 

A KÖSZ tagjai részéről részt vett a Hubai és társai Kft. részéről Hubai Imre Csabáné, az Üllőparti Gazdaszövetkezet részéről Hubai Imre Csaba, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért részéről dr. Solti Gábor és Tóth Erzsébet, a Felvidékről dr. Palik László és fia, Palik Gábor (a Biocentrum képviseletében), Erdélyből Móricz József és felesége (Bio Gold Transilvania).

 

A gabona összegyűjtési ünnepséget megelőzte a hármas kerület (kiskunok, nagykunok, jászok) 23 csapatának aratóversenye. A jászapáti ünnepség több mint 500 fős résztvevője nagy tapssal ismerte el az aratóverseny legidősebb, 88 éves kaszásának a részvételét.

 

Dr. Solti Gábor

 

Az ünnepségről készült fotók – köszönet dr. Palik Lászlónak és Palik Gábornak:

P1030824.JPG

P1030825.JPG

P1030826.JPG

P1030828.JPG

P1030831.JPG

P1030833.JPG

P1030837.JPG

P1030839.JPG


A határon túli és a szórvány magyar gazdák gabona-felajánlásáért köszönetképpen kiosztott emléklapok egyik példánya:

SCAN_Emleklap_Karpatalja_Jaszapati_2015_JPG_600x848.jpg

SCAN_Emleklap_Karpatalja_Jaszapati_2015_2_JPG_600x848.jpg