2024. június 19. szerda

Bemutatkozunk

 

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége

„Európa szíve, a Kárpát-medence olyan ökológiai értékekkel van megáldva,
melyek megóvása az itt élő népek közös felelőssége.
A Kárpát-medencében működő bio- és ökogazdálkodó szervezetek
sokat tehetnek a régió környezetének jobbá tételéért,
a fenntartható gazdálkodás sikeréért
és az eljövendő nemzedékek jogainak biztosításáért.”

(BioCharta)


A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét (KÖSZ) 2011. szeptember 3-án a Kárpát-medence öt országából tizenegy ökoszervezet alapította meg Kövér Lászlónak a Magyar Országgyűlés elnökének fővédnökségével. A Szövetség fő hitvallásának tekinti a IX. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen elfogadott Bio Chartában lefektetett elveket, melyeket elsőként aláírásával Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr erősített meg. A KÖSZ megalakulásával a legnagyobb ilyen típusú ernyőszervezetté vált a Kárpát-medencében. Jelenleg – 2012 decemberében – a Szervezetnek 16 tagja van.

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége – a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnereként – egyik legfőbb feladatának tekinti, hogy érdemben segítse és közreműködjön a Magyar Kormány 2012-2020 közötti Nemzeti Vidékstratégiájának, s ezen belül is leginkább a kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési, valamint ökológiai gazdálkodási programjának a megvalósításában. A Szövetség alapító okiratában megfogalmazott további kiemelt célok szorosan illeszkednek a Kormány Kárpát-medencére vonatkozó mezőgazdasági, társadalmi és gazdasági stratégiájába, így:

a)  A Kárpát-medence, mint földrajzi, földtani, vízrajzi, ökológiai és kulturális régióban élő emberek és természeti környezete harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése,

b) a Kárpát-medence országaiban tevékenykedő ökogazdálkodási, biokulturális szervezeteinek összefogása, és a Szövetséget alkotó szervezetek között érdekeinek megjelenítése, képviselete, védelme az egyes országok és az Európai Unió előtt,

c)  a Kárpát-medence GMO mentességének biztosítása.

A Szövetség feladatául tűzte ki a kárpát-medencei ökogazdálkodás (természeti-társadalmi-kulturális-gazdasági-szakmai) sajátosságainak összefoglalását, valamint a tagszervezetek, társult tagok és a kárpát-medencei, európai uniós, illetve a nemzetközi öko- és környezetvédelmi szervezetek közötti kapcsolattartást, együttműködést. Ennek érdekében kért és nyert felvételt a KÖSZ a 2012-es BioFach-on az IFOAM-ba (International Federation of Organic Agricultural Movements).

A Szövetség elkötelezett Magyarország Kormánya és a Kárpát-medencei magyarság képviselői által 2012. február 7-én aláírt „Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal” című Megállapodás irányában, illetőleg támogatja a „Nemzeti Vidékstratégia 2020” kárpát-medencei stratégiává történő kiterjesztését, valamint azt, hogy a kárpát-medencei országok saját vidékfejlesztési terveik kidolgozását és megvalósítását e stratégiai tervvel összehangolják.

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége elfogadta fő stratégiai céljait és feladatait, és megkezdte a térség ökogazdálkodási stratégiájának kidolgozását annak érdekében, hogy az őt életre hívó ökoszervezetek által felismert, az ökológiai gazdálkodás jelenlegi legfontosabb kihívásait megválaszolja.

Ahhoz, hogy a vegyszermentes, egészséges biotermékek a társadalomban is minél nagyobb megbecsülésre tegyenek szert, szükséges egy jól felépített, a társadalom széles rétegeit elérő öko-médiastratégia kidolgozása. A televízióban, rádióban, elektronikus és nyomtatott sajtóban minden korosztály megszólítható. Ismeretterjesztő, közérthető műsorokkal és cikkekkel egyre több ember ismerheti fel az egészséges táplálkozás jelentőségét, amelyhez a KÖSZ médiastratégiája nagymértékben tud hozzájárulni.

A tudásátadást, az ökológiai gazdálkodás területén születő tudományos eredmények megismerését a KÖSZ nemzetközi konferenciák megrendezésével szándékozik elősegíteni. Tekintettel arra, hogy a tagszervezetek munkatársai között is számos tudományos háttérrel rendelkező, nagy tudású ember tevékenykedik, a szervezet erős, nemzetközi tudományos bázissal rendelkezik. Az új tudományos eredmények minél szélesebb körben történő megismerése az ágazat fejlődését vonja maga után. A konferenciák szervezésekor különösen fontos hangsúlyt kap a még nem uniós tagállamok felkészítése az uniós csatlakozásra az ökogazdálkodás területén, valamint nyitás azoknak a keleti országoknak az irányába, amelyek potenciális – kereskedelmi – partnerként a kárpát-medencei országok számára eddig sok szempontból kiaknázatlan terület voltak.

A Szövetség a biogazdálkodás megismertetését és népszerűsítését, a gazdák erre való vállalkozó kedvét tanulmányutak szervezésével kívánja erősíteni. A hazánkban és a környező országokban a legjobb gyakorlatok megismerése legeredményesebben a gazdálkodás helyszínen történő tanulmányozásával lehetséges, hiszen így első kézből kaphatnak értékékes információkat a résztvevők az egyes alkalmazott technikákról, technológiákról.

A szervezet elkötelezett amellett, hogy a Kárpát-medence biogazdaságaiban megtermelt biotermékeket piacra segítse. Jelenleg nincs olyan egységes adatbázis, amely tartalmazza a kárpát-medencei biogazdálkodókat, így a fogyasztóknak korlátozottak az információi és lehetőségei az egészséges, vegyszermentes termékekhez való hozzájutásra. A biotermékek piacra segítésével a KÖSZ egyrészt erősíteni kívánja a helyben megtermelt termékek helyi vásárlók által történő fogyasztását, amely csökkenti a szállítási és kereskedelmi költségeket és a környezetszennyezést, másrészt növeli a fogyasztói bizalmat a gazdálkodókkal való személyes kapcsolat révén, továbbá segíti a termelőket az értékesítési stratégiájuk kialakításában. Az ehhez szükséges eszköz egy interaktív kárpát-medencei hálózat és adatbázis, amely különböző társadalmi szervezetek és gazdálkodók által alulról kerül felépítésre, és amely egyben felülről, kormányzati szinten támogatott. Ezen adatbázis hivatott erősíteni a gazdaság működőképességét és mozgatórugóként szolgálni az ökológiai gazdaságokban előállított termékek értékesítéséhez. A Szövetség elkötelezett egy független, minden ellenőrzött ökogazdálkodó számára nyitott piaci hálózat létrehozásában, ezért örömmel vállalt védnökséget az ország első nagybani biopiacának létrehozásában.

Mindenki előtt ismert, hogy az ember életszakaszai közül a legfogékonyabb időszak a kisgyermek- és kisiskolás kor. Éppen ezért a Szövetség elkötelezett egy óvodai és iskolai akció elindítása mellet, amelynek keretében a célcsoportokat megismertetjük a helyes táplálkozással és a konyhakert vegyszerek nélküli ápolásával. A bioélemiszerek rendszeres fogyasztása, azok beépülése a mindennapi étkezésbe kiemelt fontosságú a későbbi fogyasztói szokások kialakulásában. Egy korai időszakban kialakított és megszokott rendszer hamar elmélyül, és egy életen át elkíséri az egyént. Ezért a mának a biotermékekhez szokott gyermekei a holnap egészséges, tudatos felnőtteivé válnak, akik az ökológiai gazdálkodás és a biotermékek jelentőségét továbbadhatják a jövő generációinak.

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége nyitott mindazon szervezetek, gazdálkodók előtt, akik vállalják a Szövetség hitvallásában rögzített és képviselt értékeket, ezzel is elősegítve a kárpát-medencei, illetve magyarországi ökogazdálkodók széles körű összefogásának megvalósítását.