2024. július 25. csütörtök

Létrejött Magyarországon az egységes öko-szerlista

2016. február 19. péntek

2015. október elsejétől hatályos a NÉBIH honlapján megtalálható „Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható, forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédelmi célú készítmények és termésnövelő anyagok listája” című egységes magyarországi öko-szerlista. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének állásfoglalása szerint ez egy nagy horderejű lépés volt a magyar ökogazdálkodás helyzetének javítása, az ágazat fejlődése érdekében. 

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért alapítvány a 2001-es megalapítása óta folyamatosan fellép az ökogazdálkodás fejlődését akadályozó jelenségek ellen. Ezek közé tartozott az ökogazdálkodásban használható készítmények ügye, az úgynevezett öko-szerlistákkal kapcsolatos ellentmondások. Korábban ugyanis az egyes ellenőrző szervezetek maguk dönthettek arról, hogy az általuk ellenőrzött gazdaságok milyen talajjavító, termésnövelő illetve növényvédő szereket használhatnak. Ezeket az öko-szerlistákat az ellenőrző szervezetek nem egyeztették maguk között.

 

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) 2011-es megalakulása óta már, mint a vidékfejlesztési minisztérium stratégiai partnere az ökogazdálkodás témakörben, újra és újra felhívta az agrártárca vezetésének figyelmét az öko-szerlistákkal kapcsolatos ellentmondásokra és az azokban rejlő veszélyekre. Ebben partner volt a KÖSZ alapító tagja, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi), mely már 2012-ben kezdeményezte az ökogazdálkodásban alkalmazható növényvédő és tápanyag-utánpótló szerek egységes hazai listáját. A téma, az egységes öko-szerlista kérdése az ÖMKi által 2012. február 5-én, Gödöllőn, „Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – Trendek és kitörési pontok” címmel megrendezett nagyszabású konferencián is napirenden volt. Örömünkre szolgált, hogy az ökogazdálkodás válságából történő kilábalás előmozdítása érdekében tett javaslataink közül ez meghallgatásra került.

 

2013 elején egy ágazati megbeszélés után a NÉBIH vállalta fel a téma koordinálását. Jordán László, a NÉBIH növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettese, a Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság vezetője, határozottan kiállt az államilag felügyelt, egséges öko-szerlista szükségessége és létrehozása mellett. Ezen az egyeztetésen a résztvevők közül a KÖSZ, az ÖMKi és a Hungária Öko Garancia Kft. egyhangúlag és határozottan támogatták a javaslatot, míg a Magyar Biokultúra Szövetség és ellenőrző szervezete, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. képviseletében jelen lévő dr. Roszík Péter ellenezte azt, de kijelentette, hogy ha megvalósul az egységes öko-szerlista, azt tudomásul veszik és elfogadják.

 

2014-ben megalakult az Öko-munkabizottság, melynek feladata az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható egységes szerlista kialakítása és gondozása lett.

„Az Öko-munkabizottság tagjai a hatóság képviselői (a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakemberei) és a hazai bio-ágazat szereplői: az érdekvédelmi szervezetek (Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség), az ellenőrző szervezetek (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Hungária Öko Garancia Kft.) és a kutatás-fejlesztés képviseletében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A munkabizottság koordinátora a NÉBIH.

Az egyeztető ülések nyomán az egységes szerlistát az Öko-munkabizottság 2015. október 1-én megtartott ülésén fogadta el, és a NÉBIH honlapján itt érhető el. Az egységes szerlista alapjául az ellenőrző szervezetek eddigi, egymással csak részben átfedő listái szolgáltak, melyeket a Hatóság munkatársai szakmai és jogi szempontból ellenőriztek és a Bizottsági tagok jóváhagytak. A készítmények természetesen csak az engedélyokiratukban meghatározott módon alkalmazhatók.

Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható termékek köre folyamatos felülvizsgálat és bővítés alatt áll. Új termék szerlistára történő felvételéhez a NÉBIH honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltése és a NÉBIH NTAI Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztályára történő benyújtása, valamint az Öko-munkabizottság jóváhagyása szükséges. Az eljárás ingyenes.

Bízunk benne, hogy az egységes hazai öko-szerlista megkönnyíti a termelők mindennapjait, fokozza a fogyasztók ökotermékek iránti bizalmát, és hozzájárul a hazai öko-ágazat fejlődéséhez!” /Részlet az ÖMKi honlapján 2016. január 25-én közzétett tájékoztatóból/

Azzal, hogy megalakult az Öko-munkabizottság, létrejött az egységes öko-szerlista, megszűnhetnek az ezzel kapcsolatos korrupciógyanús ügyek, az ágazat „kifehéredése” elindult.

Az egységes öko-szerlista létrejötte egy jó példa, jó gyakorlat lehet a hazai ökogazdálkodás tartós válságának a megoldásában is: ahogy dr. Fazekas Sándor miniszter úr korábban mondta, az ökogazdálkodás kátyúba ragadt szekerének kiemelésére megvan a mód és lehetőség, ha ehhez határozott döntés párosul.

Hasznos lenne egy kárpát-medencei öko-szerlista létrehozása is, amely bizonyára elősegítené a térségben az ökogazdálkodás gyorsabb fejlődését.

 

Dr. Solti Gábor,

a KÖSZ elnöke