2024. május 20. hétfõ

Beszámoló a szabadkai 11. BioFest rendezvényről és a Terra’s Egyesület 25 éves jubileumáról

2015. október 21. szerda

A TERRA’S Organikus Táplálékért Egyesület 2015. október 15-én Szabadkán, a Szabadegyetemen tartotta szokásos évi biofesztiválját, a BioFest rendezvényt. Az idei esemény rangját emelte, hogy ez egyben a Terra’s alapításának 25. évfordulója is volt.

A jubileumi ülés a köszöntésekkel kezdődött, majd az elismerések, kitüntetések átadásával folytatódott. A kitüntetettek között volt Kolláth Péter, akinek közel két évtizedes, a Terra’s-hoz fűződő kitűnő kapcsolatát és segítségét ismerték el.

A Terra’s alapításában és tevékenységében kiemelkedő szerepet végző személyek elismerő oklevelének átadását követően átadták „Az év biogazdája” és „Az év bioterméke” elismerő címeket is. Az év bioterméke díjat a Bio Panon cég biohúsa (organsko junice meso) kapta. A cég biotej és biohús előállításával foglalkozik. A Bácska térségében levő 2000 hektáros organikus gazdaságukban mintegy 2000 szarvasmarha ad biotejet és biohúst. Az év biogazdája Univerexport Novi Sad (Újvidék) lett. Az 1990-ben alapított gazdaság 2500 főt foglalkoztat, és 2011 óta állítanak elő bioélelmiszereket.

 

Az ünnepi ülésen részt vettek a Macedóniából, a Horvátországból, a boszniai Szerb Köztársaságból és a Magyarországról küldöttek is. Magyarországról Frühwald Ferenc, a magyarországi biomozgalom alapítója, Kolláth Péter ökogazdálkodási szaktanácsadó, és dr. Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) elnöke vett részt.

 

A kitűnően megszervezett eseményen egy igényesen összeállított kiadványban köszöntötte a résztvevőket Prof. Dr. Tereza Horvát Skenderovič, a Terra’s alapítója és sokéves elnöke. A kiadványban 25 személy: a Terra’s munkatársai, kollégái és barátai szóltak a Terra’s-hoz fűződő kapcsolatról. Közöttük kaptak helyet Frühwald Ferenc, Kolláth Péter és dr. Solti Gábor köszöntései is. A kiadványban örömmel láttuk Bödő Kálmánnak, a Terra’s Egyesület alapítójának és közgyűlésének elnökhelyettesének, a KÖSZ alelnökének a gondolatait, abban a blokkban, ahol az a négy személy méltatta a Terra’s-t, „akiknek érdeme, hogy a Terra’s létrejött és fennmaradt.”

 

A híres „Terra’s asztalról” elfogyasztott ebédet követően előadások hangzottak el Szerbia, Macedónia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársasága és Magyarország organikus termeléséről és távlatairól.

A Magyarországról szóló előadást tartó dr. Solti Gábor meghívta Magyarországra Lidija Aćiamović-ot, a szerbiai Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ökológiai gazdálkodásért felelős vezetőjét.

 

Másnap panelbeszélgetések hangzottak el az organikus termékek eladásának szabályozásáról a különböző értékesítési csatornákban, a GMO-mentességről, majd a résztvevők látogatást tettek a mérgesi, oromi és tóthfalusi organikus gazdaságokba.

 

Örömmel láttuk, hogy a szerbiai organikus gazdálkodók mennyire elkötelezettek a GMO mentesség irányában. Prof. dr. Miladin Ševarlić, a belgrádi Közgazdasági Intézet professzora, bemutatott egy olyan posztert, amelyen azon települések voltak feltüntetve, amelyek önkormányzatai határozatot hoztak területük GMO mentességéről. A településeket jelző pontok már szinte teljes Szerbiát kitöltötték. (Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon ez a mozgalom a 2000-es évek első évtizedében volt, s mely mozgalom egyik zászlóvivője Karcag városa volt, ahol dr. Fazekas Sándor akkori polgármester vezetésével GMO mentessé nyilvánították Karcag város közigazgatási területét. Ma a GMO mentességünk az Alkotmányba van foglalva és az Európai Unióban a GMO elleni harc legelkötelezettebb zászlóvivője dr. Fazekas Sándor miniszter úr.)

 

Az alábbiakban Frühwald Ferencnek a rendezvényről készült fotóit mutatjuk be, valamint teljes terjedelmében azt az írást, amit dr. Solti Gábor előzetesen elkészített a fent említett kiadványhoz (ennek a rövidített, szerkesztett változata jelent meg).

 


Fotók

/Szerző: Frühwald Ferenc/

20151015_112830_resized.jpg

Prof. Dr. Tereza Horvát Skenderovič

 

20151015_112857_resized.jpg

Prof. Dr. Tereza Horvát Skenderovič

 

20151015_114909.jpg

A kitüntetettek

 

 20151015_115925_jo.jpg

Lidija Aćiamović

 


 

Gondolataim a 25 éves TERRA’S-ról

A kezdet

Európában a biogazdálkodás kezdetét 1924-től, Rudolf Steiner biodinamikus mozgalmának megindításától számítjuk. A mozgalom Közép-Kelet-Európában Magyarországról indult el, amikor 1983-ban Budapesten megalakult a Biokultúra Klub, majd 1987-ben a Biokultúra Egyesület. A mozgalom szellemisége gyorsan elterjedt a térségben.

1990-ben, az akkori Jugoszláviában, megalakult a TERRA’S Organikus Táplálékért Egyesület. Ez talán annak is köszönhető volt, hogy abban az időben sok jugoszláv vendégmunkás dolgozott Nyugat-Európában, ahol megismerkedtek a biokultúra szellemiségével és a bioélelmiszerekkel. Ezzel a TERRA’S alapítói a térségben úttörőnek számítanak a biokultúra mozgalom népszerűsítésében: Romániában például csak az ezt követő évben, 1991-ben alapítják meg a kolozsvári Bioklubot, a Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesülete pedig 1997-ben jött létre.

A biokultúra, ami összeköt

A TERRA’S kapcsolata a magyarországi biokultúra szervezetekkel

A Biokultúra Egyesület akkori elnöke, Frühwald Ferenc, felvette a kapcsolatot a TERRA’S vezetőivel. Örömmel fogadtuk Prof. dr. Tereza Horvát Skenderovič látogatásait és szívesen láttuk az éves biokultúra rendezvényeinken. Ezt a baráti kapcsolatot tovább ápolta az őt követő elnök, Seléndy Szabolcs is. Rajta keresztül megismerkedtünk a TERRA’S más vezetőivel is – így Bödő Kálmánnal, Nadežda Pešič-csel és másokkal. Aztán jött a háború, mely megnehezítette a kapcsolatok ápolását – melyek azonban a harcok elmúltával újra indultak.

Dr. Németh István, gombosi fogorvos és biogazdálkodó meghívására már 2000-ben dr. Szalay László, Csurgó Sándor, Pap Mária, Bodnár György és dr. Solti Gábor, a Biokultúra Egyesület elnöke, Gomboson előadást tartottak a helyi gazdáknak az ökogazdálkodás lehetőségeiről és előnyeiről. Ugyancsak 2000-ben Pancza István országgyűlési képviselő szervezésében dr. Solti Gábor Horgoson tartott előadást az ökogazdálkodóknak.

Kitűnő nemzetközi kapcsolatok

A TERRA’S-nak kitűnő kapcsolatai vannak a volt Jugoszlávia utódállamaival, ez a kitűnő kapcsolat bővült a kárpát-medencei összefogáshoz való csatlakozással.

A Biokultúra Egyesületnél történt változások után, Magyarországon, a határon túli kapcsolatokat a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért vállalta fel. 2005-ben Bödő Kálmán vezetésével a TERRA’S delegációja részt vett a Piliscsabán megrendezett, I. Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Találkozóján, ahol a délvidéki delegáció tagjai is kinyilvánították támogatásukat arra vonatkozóan, hogy alakuljon meg a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ). Erre 2011-ben, Piliscsabán, a KÖSZ alakuló közgyűlésén került sor, ahol a TERRA’S mint alapító tag vett részt. A Szövetség szerbiai/délvidéki alelnökének Bödő Kálmánt választották meg az alakuló közgyűlés tagjai.

Erős együttműködés

A Szövetség és a TERRA’S kapcsolata mindmáig töretlen és gyümölcsöző: dr. Solti Gábor elnök minden évben a TERRA’S által megrendezett BioFest programsorozat konferenciájának meghívottja, résztvevője, több alkalommal előadója is volt; ugyanígy pl. Prof. dr. Tereza Horvát Skenderovič és Bödő Kálmán is állandó vendég a Sárközy Péter Tudományos Emlékülések alkalmával. A TERRA’S Egyesület a KÖSZ egyik legaktívabb tagszervezete, köszönhetően mindenekelőtt Bödő Kálmán aktivitásának, odaadó munkájának, és annak kiváló háttércsapatnak – kiemelten a TERRA’S Egyesület tagjainak –, a munkatársainak, önkéntes segítőinek, akik őt segítik mindebben.

Egy jó csapat

A TERRA’S eddigi 25 évének eredményeiben, sikereiben kulcsszerepet játszott az Egyesület tagjai által megválasztott mindenkori vezetőség, amely nagy elhivatottsággal, szakmailag felkészülten, kitűnő szervező- és kapcsolattartó munkát elvégezve vitte előre a délvidéki/szerbiai biokultúra ügyét. A vezetőségnek és a tagságnak köszönhető, hogy Szerbia ökogazdálkodásának a túlnyomó része a Vajdaságban van. A biogazdák között számos fiatal van, és köztük több olyan is, aki az utóbbi évek során elnyerte Szerbiában „Az év biogazdája” megtisztelő címet.

Elismerés

A Sárközy Péter Alapítvány 2013-ban Prof. dr. Tereza Horvát Skenderovič-nak ítélte oda a Sárközy Péter Emlékérmet, akinek vezérelve: olyan élelmiszereket előállítani, amelyek hozzájárulnak az életminőség javitásához és gyógyírként is lehet fogyasztani.

2015-bena Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége Magyarkanizsán és Szabadkán tartotta az éves elnökségi ülését.

Példamutató programok

A magyarországi bio/öko szervezetek elismeréssel adóznak a TERRA’S nemzetközileg is példamutató programjainak, így pl. az óvodai bio étkeztetési programnak, Szabadka város öko akciótervének, a vajdasági központnak a térség ökogazdálkodóinak támogatásának.

A TERRA’S példamutatása alapján több olyan öko szervezet alakult, melyek közvetlen térségükben, helyi szinten fejtik ki tevékenységüket.

A TERRA’S vezetőinek, tagságának köszönhetően Szerbia ökogazdálkodása, bioélelmiszer-termelése és –feldolgozása dinamikusan fejlődik. (Eredményeik alapján a biogazdálkodók már méltók az EU-tagságra.) Ehhez a Sárközy Péter Alapítvány és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége minden segítséget megad.

Sok sikert, TERRA’S!

 

Dr. Solti Gábor