2024. május 20. hétfõ

20 éves a Biokontroll

2016. április 5. kedd

A Biokultúra Egyesület – vezetősége döntése alapján – 1996-ban létrehozta a nemzetközi ellenőrzési követelményeknek megfelelő ellenőrző szervezetét, a Biokontroll Hungária Szolgáltató és Tanácsadó Közhasznú Társaságot. (Rövidített cégneve Biokontroll Kht. lett.)

Az alapító a Biokultúra Egyesület volt. Az alapító okiratot az alapító képviselője, az Egyesület akkori egyik alelnöke, dr. Solti Gábor 1996. április 23-án, mint alapító írta alá. Az okiratot dr. Maurer Adél jogtanácsos ellenjegyezte.

A társaság székhelye az agrárminisztériumban (1860 Budapest, Kossuth tér 11. félemelet 16) volt. A társaságot 1 millió Ft törzstőkével hoztuk létre. A Biokontroll ellenőrző szervezet vezetésével, mint a tulajdonos képviselője, 5 évre dr. Roszik Pétert bíztam meg.

Öt év múlva, 2001. április 27-én, amikor én voltam a Biokultúra Egyesület elnöke, kiharcoltam, hogy újabb öt évre meghosszabbítsák az azon a napon az Egyesület alelnökének is megválasztott dr. Roszik Péter ügyvezető igazgatói megbízását. (A történet fintora, hogy ezt követően ő volt az egyik kezdeményezője, szervezője annak a folyamatnak, melynek eredményeként még ugyanezen a napon eltávolítottak engem az Egyesület elnöki tisztségéből.)

A Biokontroll Hungária Szolgáltató és Tanácsadó Közhasznú Társaság első felügyelő bizottságának tagjai dr. Márai Géza (az Egyesület elnöke), Vereb Dér Ferencné és dr. Győrffy Sándor voltak.

Amikor 1999.11.02.-án módosítottuk a cég székhelyét és 2 millió Forinttal megemeltük a jegyzett tőkéjét, a felügyelő bizottság tagjai Miklai Frigyesné, Kalocsai Tiborné és Mihalecz Hedvig lettek.

Örülök, hogy az első magyar ellenőrző szervezet alapításában és az első öt évében irányításában, mint a tulajdonos képviselője részt vehettem.

 

A Biokontroll működésének egyik mérőszáma az ellenőrzött terület változása. 1996. dec. 31.-én a Biokontroll által ellenőrzött terület 11 390 ha volt, 2001. év végén 79 178 ha, 2006. dec. 31.-én 116 197 ha, 2011 végén 113 070 ha, 2014. dec. 31-én 112 286 ha volt. (A 2011. évi és a 2014. évi adatok a halastavakat nem tartalmazzák.) Ha a 2014. évi adathoz hozzáadjuk a 4 453 ha ellenőrzött halastavat is, még akkor is „mindössze” 116 739 ha ellenőrzött területet kapunk, ami jól mutatja a hazai ökogazdálkodás tíz éve tartó stagnálását, válságát: ez az adat a tíz évvel korábbi, 2006-os adatnak felel meg!

A Biokontroll Hungária által ellenőrzött ökoterület változása (1996-2014)

év

ha

változás (ha)

változás (%)

1996

11 390

n.a.

n.a.

2001

79 178

+67 788

+595,2

2006

116 197

+37 019

+46,8

2011

118 937

+2 740

+2,4

2014

116 739

-2 198

-1,8

A táblázatot dr. Solti Gábor szerkesztette az ellenőrző szervezet publikus éves jelentései adatai alapján.


A fenti táblázat jól mutatja, hogy a Biokontroll az első 5 évben igen eredményesen tevékenykedett, az ellenőrzött terület 67 788 hektárral, közel 7-szeresére növekedett.  Az ezt követő 13 évben ettől jóval elmaradt a növekedés üteme: 2001 és 2006 között még tartott a lendület és növekedett az ellenőrzött terület, igaz, az előző időszakhoz képest jelentősen lassabb ütemben; majd 2006-2014 között alig-alig változott az ellenőrzött terület (2011-2014 között egyenesen csökkent!), azóta stagnálás tapasztalható.

 

Boldog születésnapot, Biokontroll!

 

Piliscsaba, 2016. április 6.

   dr. Solti Gábor,               

a Biokontroll alapítója        

 Az 1996-os Alapító Okirat

Biokontroll_Alapito_Okirat_1996_-_01_JPG.jpg

Biokontroll_Alapito_Okirat_1996_-_02_JPG.jpg

Biokontroll_Alapito_Okirat_1996_-_03_JPG.jpg


Az 1999. októberi Alapítói Határozat

SCAN_Alapitoi_Hatarozat_1999.okt.11._JPG.jpg


Az 1996-os Alapító Okirat Módosítása

Biokontroll_Alapito_Okirat_Modositas_1999.11.02._-_1_JPG.jpg

Biokontroll_Alapito_Okirat_Modositas_1999.11.02._-_2_JPG.jpg


Az 1999. november 2.-ai keltezésű Alapító Okirat

Biokontroll_Alapito_Okirat_1999.11.02._-_01_JPG.jpg

Biokontroll_Alapito_Okirat_1999.11.02._-_02_JPG.jpg

Biokontroll_Alapito_Okirat_1999.11.02._-_03_JPG.jpg