2024. április 22. hétfõ

Beszámoló a XV. Bioterra Konferenciáról

2016. november 28. hétfõ

A hagyományokhoz híven idén is ősszel, október 22-én tartották meg Romániai Biogazdálkodók "Bioterra" Egyesületének konferenciáját, a XV. Bioterra-t. A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Aulájában megtartott szakmai rendezvény témája „Az ökológiai Mezőgazdaság helyzete Romániában, a 2014-2020-ra vonatkozó Európai Uniós agrár és vidékfejlesztési politika (KAP) keretében” volt. Az alábbiakban dr. T. Veress Évának az Erdélyi Gazda 2016. novemberi számába írt beszámolóját közöljük.

Erdelyi_Gazda_LOGO_JPG_640x222.jpg


Veress Éva ny. biológus, az Erdélyi Gazda szerkesztőbizottságának tagja, a lap állandó szerzője. Az erdélyi biogazdálkodás közismert személyisége, a Sárközy Péter Emlékérem 2007. évi kitüntettje. 2014-ben az erdélyi magyar tudományos élet fellendítése, magas színvonalú egyetemi oktatói tevékenysége, a tudomány népszerűsítése és a romániai ökogazdálkodás megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.


A XV. Bioterra Konferencián részt vettek a Bioterra vezetőségének tagjai, a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem professzorai, romániai és külföldi biogazdálkodók, a biotermékeket előállító kisüzemek képviselői, az ökotermékek forgalmazói, a biotermékeket ellenőrző és minősítő szervek képviselői, a kolozsvári Bioklub tagjai, valamint számos, a biotermékek iránt érdeklődő fiatal. Megtisztelte jelenlétével a tanácskozást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, képviselője, Silviu Cernatescu, a Nemzeti Mezőgazdasági Kísérleti és Fejlesztési Intézet munkatársa, dr. Ion Toncea is.

 

A tanácskozást a Bioterra elnöke és a konferencia levezető elnöke, Ioan Rotar nyitotta meg. Beszédében megemlékezett a Bioterra előző elnökéről, Cornel Man professzorról, aki 2015-ben távozott az élők sorából, hatalmas űrt hagyva maga után. Man professzor 15 évet dolgozott a Bioterra keretében, ebből 10 évig volt az elnöke. Ez idő alatt elismerést szerzett a Bioterrának, nemcsak az országban, hanem határainkon túl is. Man professzor urat Albert Imre "az ökogazdálkodók misszionáriusának" nevezte. Ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy Cornel Mant én, több mint ötven éve, még diákkorából ismeretem és becsültem, ezt valamennyi találkozásunknál fel is emlegette.

E szomorú főhajtás után a köszöntő beszédek következtek, a meghívott hazai és külföldi intézmények, egyesületek, gazdasági vállalkozások képviselői részéről. A sok köszöntő beszéd közül kettőt ragadok ki, mindkét felszólalóhoz évtizedes ismeretség és barátság fűz.

Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány elnöke, üdvözlő beszédében elmondta, hogy megítélése szerint a kívülállók közül talán ő az egyedüli, aki eddig mind a 15 tanácskozáson részt vett. Albert Imrével a kapcsolata töretlen és jó munkát, jó tanácskozást kívánt a jelenlevőknek. Szokásához híven elhozta azt a 15 üveg biobort, amit még az első tanácskozáson beígért. Pontosabban úgy szólt az ígéret, hogy ha ezután is meghívást kap, mindig annyi üveg bort hoz, ahányadik konferenciát tartják.

Dr. Palik Lászlót, akivel először, 1991-ben, Magyar Biokultúra Egyesület Konferenciáján találkoztam, a Szlovákiai biogazdálkodás úttörőjének nevezhetném. Feleségével, Klárával egy öttagú családi vállalkozást hoztak létre, Biocentrum néven, a Szlovákiai Zselízen. Először azon a területen kezdtek el dolgozni, amit az ősöktől örököltek, majd fokozatosan bővítették a földterületeket, és mára már a család 400 hektár tulajdonosa. Igazi biogazdság az övéké, van benne: gyümölcsös, szőlészet és kertészet, de az állatok sem hiányoznak belőle. Biobort és egyedi jellegű pálinkát állítanak elő.

Palik László tolmácsolta a szlovákiai biocsoport üdvözletét, majd elmesélte, hogy feleségével, Klárával együtt, 2014 augusztusában, igazi családi összefogással, talán a világon elsőként, megrendezték az I. Nemzetközi Bor- és Lekvárversenyt, amelynek hatalmas sikere volt. Azóta ez évente megrendezésre kerül. Tavaly 156 féle lekvárt kellett elbírálni. A jövő évi benevezőket 2017 januárjától várják. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy tudomása szerint, felesége volt az első, aki bioterméket forgalmazott Szlovákiában.

 

A Bioterra konferenciát 14 különböző intézmény támogatta. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki a hathatós támogatásért. A Kolozsvári Megyei Tanács mellett a következő kft.-ket említem meg: Sc Ceres Organic Cert, Sc Biofarmland Betriebs, Sc Bosco Amico, Sc Agro Exim Grup, Sc Eco Fruct, Sc Organic Plant Age, Asociatia Crescatorilor de Taurine Noua Ferma, Sc Kali Land, Sc Salutaris Bio Farm, Olement, Sc LTA Mondial, Sc Ecoinspect, Sc Agromec Cheresig.

 

Nehéz egy ilyen konferencia anyagát egészében ismertetni, inkább kiragadom azokat a plenáris ülésen elhangzott gondolatokat, amelyek véleményem szerint az Erdélyi Gazda olvasóit is érdeklik.

Silviu Cernatescu, tanácsos a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül a biotermék részlegen dolgozik. Előadásában az ökoklógiai mezőgazdaság romániai viszonyairól és jövőbeli távlatairól beszélt, és érdekes adatokkal szolgált a romániai ökogazdálkodással kapcsolatban. Előadásából megtudtuk, hogy a romániai ökogazdálkodás folyamatos fejlődésen ment keresztül és napjainkban is állandóan nő azoknak a száma, akik bigazdálkodással fogalakoznak.

Ion Toncea a Nemzeti Ökológiai Mezőgazdasági Kísérleti és Fejlesztési Intézet munkatársának előadása számomra is, de gondolom, hogy a hazai biotermesztők számára még inkább érdekes volt. Az ökogazdálkodási kutató központban Fundulean, biovetőmag előállításával is kísérleteznek. Az ott folyó munkáról számolt be Toncea úr, aki főkutatóként vesz részt a projektben, ugyanakkor az ökogazdálkodással kapcsolatos legújabb könyvét is röviden bemutatta.

Gabriela Girbovan azon biotermékek forgalmazásról számolt be, mely a SELGROS CASH és CARRY kft.-ken keresztül történik. A biotermékek drágábbak ugyan, de egészségesebbek. A biotermék egészségvédő és környezetbarát termék. A bioterméket fogyasztók aránya 2002-óta 2%-ról egyes nyugati országokban 35%-ra növekedett. A bioterméket azok az emberek fogyasztják, akik jól informáltak és törődnek az egészségükkel. Ezek a termékek kis üzletekben, speciális bioüzletekben, szuper- és hipermarketekben, patikákban vásárolhatók meg.

Georgeta Pascan, a kolozsvári Eco Inspect igazgatója - ez a szerv foglalkozik a biotermékek minősítésével -, azokra a tudományos és technológiai újdonságokra hívta fel a figyelmet, amelyek a biotermékek minősítésével kapcsolatosak. Ezek részletezésére nem térünk ki, az érdekeltek az Eco Inspet irodájában részletes felvilágosítást kaphatnak.

 

A szünetben megtekintettük a biotermékek kiállítását. Ezt követően 25 elismerő oklevelet adtak át azoknak a személyeknek, akik eddig is sokat tettek a hazai (romániai) és külföldi biomozgalom előmozdítása érdekében.

 

A délután ülésszakot az egyik jászvásári egyetemi oktató, Vasile Soleru nyitotta meg, aki a tápanyagutánpótlás vizsgálatok eredményit ismertette a paprika minőségi és mennyiségi termésének fokozására.

Ezután az ökogazdálkodás európai tapasztalatairól számoltak be a külföldi meghívottak: Solti Gábor (Magyarország), Palik László (Szlovákia), valamint Iurie Senic (Moldávia).

Végül szót kaptak a hazai biogazdák, akik igen népes számban képviseltették magukat és ennek megfelelően sokan közülük szót kértek és érdekes kérdéseket vetettek fel.

A levezető elnök, dr. Ioan Rotar professzor kiértékelte a konferenciát, akinek hálásak lehetünk, azért hogy átvette Man professzor helyét, valamint az egyetem vezetőségének, hogy az idén is a díszes és tágas aulában tarthattuk a tanácskozást. Mindnyájuk véleménye szerint a Bioterra konferencia ez évben is elérte a célját.  A konferencia a díszvacsorával zárult, ahol tovább folytatódtak az érdekes megbeszélések.


Dr. T. Veress Éva