2024. április 22. hétfõ

Lakiteleken tartotta meg éves közgyűlését a KÖSZ

2015. szeptember 11. péntek

A Kárpát-medencei ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) közgyűlését 2015. szeptember 4-5.-én, hagyományosan a Sárközy Péter Tudományos Emléküléssel közösen, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával rendeztük meg. A közgyűlés tagjainak egyöntetű visszajelzése alapján Lakiteleken egy rendkívül jól szervezett, sikeres, hasznos és felemelő rendezvényen vehettek részt, mely mind a biogazdálkodás, a biokultúra ügyét, mind pedig a Szövetség munkáját érdemben elősegítette. Az alábbiakban az eseményről készített beszámolónkat olvashatják.


Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről bővebb, részletesebb, nagy képgalériával kiegészített beszámolót a www.sarkozybio.hu honlapon lehet elérni.

 

A KÖSZ közgyűlését 2015. szeptember 4-5.-én, hagyományosan a Sárközy Péter Tudományos Emléküléssel közös rendezésben, Lezsák Sándorné, a Lakiteleki Népfőiskola ügyvezető igazgató asszonyának és Lezsák Sándor, az Országgyűlés Alelnökének korábbi meghívásának eleget téve, a júniusi Elnökségi ülésen született határozatnak megfelelően, a Lakiteleki Népfőiskolán rendeztük meg. A XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést szeptember 4-én, a KÖSZ közgyűlését szeptember 5-én tartottuk. A pénteki konferencián mintegy 90 fő, a szombati közgyűlésen közel 40 fő vett részt. A résztvevők Muravidékről, Délvidékről, Erdélyből, Székelyföldről, Kárpátaljáról, Felvidékről, Moldáviából és Magyarországról érkeztek.

2015. szeptember 4-én, a Lakiteleki Népfőiskolán, a Kölcsey-ház konferenciatermében került megrendezésre a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés. A rendezvény helyszínére kora reggel Piliscsabáról különbusz indult, Budapest érintésével, hogy az emlékülésre érkező bioklub tagok, korábbi Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettek és az idősebb résztvevők is eljuthassanak a Lakiteleki Népfőiskolára. Az emlékülésen a KÖSZ tagok is részt vettek. A határon túli KÖSZ tagszervezetek képviselői közül – a nagy távolság, a hosszú út miatt – többen már az előző napon este a helyszínre érkeztek és elfoglalták szállásukat a Népfőiskola Vendégházában.

07-DSCN8707_LendvaiEdit_600x450.jpg

A Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület tagjai, biogazdái által előállított biotermékek (Lendvai Edit felvétele)

Az emlékülés a regisztrációt követően az előzetes időtervnek megfelelően, 10 órakor kezdődött. Dr. Solti Gábor köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy mivel napjaink egyik legnagyobb problémája az élelmiszerekben rejlő veszélyek, ezért idén a „Bioélelmiszerek” témakörét választottuk az emlékülés témájának, mottójának. Dr. Solti Gábor levezető elnök nagy tisztelettel köszöntötte dr. Torda Mártát, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya, Kárpát-medencei Együttműködés Osztálya osztályvezetőjét, Iurie Senic urat, a Moldáv Köztársaság agrárminisztériumának az ökológiai gazdálkodásért felelős igazgatóját, Obreczán Ferenc urat, a MAGOSZ főtitkárát. Külön köszöntötte a Kárpátaljáról érkezett Molnár Zsolt tiszteletes urat és egyesületének tagjait, akik a jelenlegi polgárháborús helyzet ellenére is vállalták az utazást. A levezető elnök továbbá megköszönte dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, illetve a Földművelésügyi Minisztériumnak az emlékülés és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatását. Ugyanígy minden támogatónak is köszönetet mondott.  Ezután felkérte ifj. dr. Sárközy Pétert, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért alapítóját, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.

Ifj. dr. Sárközy Péter üdvözölte a tényt, hogy a rendezvény nagy fejlődésen ment keresztül, a kezdeti – közel másfél évtizeddel ezelőtti – idők baráti összejöveteléhez képest mára egy igazán rangos szakmai eseménnyé nőtte ki magát az emlékülés, és ezért köszönetet mond mindenkinek, akinek ebben valamilyen munkája, szerepe van. A Lakiteleki Népfőiskola igazgatójának, Lezsák Sándornénak külön köszönetet mondott azért, hogy ilyen csodálatos helyszínen tarthatjuk meg az idei emlékülést.

Ezután Lezsák Sándorné köszöntötte a résztvevőket, majd megtartotta konferencianyitó előadását a Lakiteleki Népfőiskoláról. Előadásában bemutatta az intézmény létrejöttének rövid történetét, alapítóit, a népfőiskolát működtető alapítványt, az intézmény küldetését, céljait, fejlődését és jelenlegi helyzetét.

08-biokonf090_SzaszAndras_600x401.jpg

Lezsák Sándorné köszönti az emlékülés résztvevőit (Szász András felvétele)

A népfőiskola igazgatója kiemelte: nagyon örül, hogy a Lakiteleki Népfőiskola adhat otthont ebben az évben az emlékülésnek, mert egy ilyen témájú rendezvény magát a jövőt, az egyetlen élhető és helyes utat hivatott bemutatni. A biokultúra, az ökológiai gazdálkodás, a bioélelmiszerek a népfőiskola jövőbeni terveiben is hangsúlyos szerepet kap, ennek bizonyítéka az a biokertészet, amelyet alig két évvel ezelőtt indítottak el, és amit az emlékülés résztvevői a nap végén, késő délután meg fognak tekinteni.

 

Ezután Lőrinczné Táborfi Julianna dietetikus tartott előadást „Bioélelmiszerek jelentősége a betegségek megelőzésében, illetve a közétkeztetésben” címmel.

Csikós Árpád délvidéki biogazdálkodó előadásában a délvidéki bioélelmiszer-termelés, bioélelmiszer-feldolgozás és bioélelmiszer-fogyasztás jelenlegi helyzetét ismertette.

12-biokonf027_SzaszAndras_600x401.jpg

A konferencia résztvevői (Szász András felvétele)

Az ebédszünetet követően Ollé Sándor, a Piszkei öko Kft. vezetője, a bio pékáruk előállításának szigorú kritériumairól, nehézségeiről tartott előadást.

Dr. Palik László agrármérnök a felvidéki bioélelmiszer-előállításról és a Biocentrum s.r.o. által előállított bio termékekről tartott előadást.

Tóth Adrienn, a népfőiskola biokertészetének vezetője, a Lakiteleki Népfőiskola Biokertészetét mutatta be az emlékülés résztvevőinek.

Dr. Solti Gábor geológus az ásványi nyersanyagoknak, mikroelemeknek a táplálékláncban betöltött szerepét, jelentőségét mutatta be előadásában.

39-DSCN8696_LendvaiEdit_600x450.jpg

Dr. Solti Gábor előadása (Lendvai Edit felvétele)

Ezután Hubai Imre Csaba karcagi biogazdálkodó tartott előadást a Karcagon és környékén működő bioélelmiszer-termelésről és bio vendéglátásról. Előadásában nem csak a konkrét eredményekről szólt, hanem az ahhoz szükséges hozzáállásról, kitartó munkáról és az egész biogazdálkodás szellemiségéről.

A konferencia utolsó előadását dr. Drexler Dóra tájépítészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) igazgatója tartotta meg, „Bioélelmiszerek – Mit jelent a minőség?” címmel. Ennek során a bioélelmiszerek magasabb minősége témáját fejtette ki bővebben, azt foglalta össze, hogy valójában mit is takar pontosabban ez a jobb minőség.

Az előadásokat hagyományosan a Sárközy Péter Emlékérem, oklevél és díj átadása követte. Idén a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettje dr. Drexler Dóra volt. A Laudációt dr. Palik László tartotta. A laudációban elhangzott, hogy dr. Drexler Dóra eddigi munkássága a magyarországi ökogazdálkodási kutatások területén, valamint az egész ökogazdálkodási ágazat fejlesztése érdekében, nemzetközi szinten is kimagasló és példaértékű.

67-P1080169_ZieglerGabor_450x600.jpg

Dr. Drexler Dóra, a Sárközy Péter Emlékérem idei kitüntetette, és kisfia, ifj. Fülöp G. Miklós (Ziegler Gábor felvétele)

69-P1080171_ZieglerGabor_640x354.jpg

Csoportkép a jelenlévő korábbi kitüntetettekel (Albert Imre felvétele)

Az emlékülés az Alapítvány elnökének zárszavával fejeződött be. Az Alapítvány elnöke értékelte a XIII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés eredményeit, megköszönte az előadóknak a magas szintű előadásaikat, örömmel állapította meg, hogy az emlékülés a régi, Biokultúra egyesületi hangulatot idézte, amikor is a résztvevők szeretettel és barátsággal köszöntötték egymást, többen közülük már előadásuk elején megemlítették, hogy mennyire jóleső érzés számukra ez a családias légkör. A konferencia sikeréhez a Földművelésügyi Minisztérium, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint magánszemélyek anyagi és természetbeni támogatása mellett a Sárközy Péter Alapítvány és a Pilisi Biokertész Klub önkénteseinek áldozatos szervezési munkája járult hozzá.

A zárszót követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a Népfőiskola biokertészetének megtekintésére, Tóth Adrienn biokertész, a biokertészet vezetője idegenvezetésével. Ennek során a helyszínen is megismerhették mindazt, amit az előadásban láthattak.

Fotók a biokertészet megtekintéséről (Lendvai Edit felvételei)

74-DSCN8736_LendvaiEdit_600x450.jpg

75-DSCN8739_LendvaiEdit_600x450.jpg

78-DSCN8742_LendvaiEdit_600x450.jpg

79-DSCN8743_LendvaiEdit_600x450.jpg

 

Az előzetes program szerint ezután került volna sor a népfőiskola idegenvezető irányításával történő bemutatására, azonban ez végül csak részben valósult meg, mert a Lakiteleki Népfőiskola munkatársai jelezték, hogy megérkezett Lezsák Sándor elnök úr, aki – bár hivatali teendői miatt kissé megkésve, de mégis – nagyon szívesen megtartaná a kora délután elmaradt előadását. A csoport ezért visszavonult a Kölcsey ház konferenciatermébe.

 91-DSCN8756_LendvaiEdit_600x450.jpg

Lezsák Sándor előadása (Lendvai Edit felvétele)

Lezsák Sándor az előadásában elmondta, hogy miért is tartották nagyon fontosnak egy népfőiskola, majd egy kárpát-medencei szintű népfőiskolai hálózat létrehozását, és ezek milyen célokat szolgálnak. Kiemelte: a biogazdálkodás ügye, a bioélelmiszerek fogyasztásának elterjesztése szorosan kapcsolódnak a népfőiskolai nevelő munkához. A biokertészet elindításának rövid történetét is ismertette a hallgatósággal. Ezután visszatért a kárpát-medencei gondolathoz, a magyarsághoz, az összefogás, az egymástól tanulás, az érték- és hagyományőrzés fontosságához, és hogy mindezen témákban a népfőiskola keretei lehetőséget adnak arra, hogy meg is valósítsuk ezeket a célokat.

Ezután az emlékülés ténylegesen is véget ért, így a különbusz visszaindult Budapestre, majd Piliscsabára. A Sárközy Péter Emlékülés másnapján következett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűlése. A közgyűlésre érkező KÖSZ tagok (elsősorban a határon túlról érkezők) egy közös vacsorával és baráti beszélgetéssel zárták a napot és elfoglalták szállásukat a népfőiskola vendégházában.

 

A szombat délelőtti közgyűlésen a Szövetség 21 tagszervezetéből 18 tag képviselője volt jelen. A közgyűlés tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Szövetség elnökének a szervezet 2014. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, döntöttek az alapszabály módosításáról az időközben bekövetkezett törvényi változásokban megfogalmazott előírásoknak való megfelelés érdekében, megbízták az elnököt azzal, hogy a kapcsolódó jogi ügyintézésre adjon megbízást a Szövetség nevében egy ügyvédnek.  Valamint arról is határoztak, hogy az ügyvéd kapjon egy külön megbízatást egy másik ügyben való közbenjárásra: a közhasznúság megszerzéséhez kapcsolódó jogi kérdésekben és ügyintézésben segítse a Szövetség munkáját, a Szövetség érdekeinek megfelelően járjon el a Szövetség nevében.

Fotók a közgyűlésről, a résztvevőkről (Dr. Albert Imre felvétele)

03_Dr._Albert_Imre_fotoja_600x450.jpg

01_Dr._Albert_Imre_fotoja_600x402.jpg

02_Dr._Albert_Imre_fotoja_600x450.jpg

04_Dr._Albert_Imre_fotoja_600x450.jpg

05_Dr._Albert_Imre_fotoja_600x387.jpg

 

06_Dr._Solti_Gabor_600x450.jpg

Hubai Imre átadja a Magyarok Kenyere programban való aktív részvételért járó oklevelet a KÖSZ muravidéki tagszervezetét képviselő Dr. Kaszás Mihálynak (Fotó: Dr. Solti Gábor)

A közgyűlést követő kötetlen beszélgetés során a megjelent KÖSZ tagok több aktuális témában is eszmecserét folytattak, így egyebek mellett szó esett az egyes kárpát-medencei országok ökogazdálkodásának jelenlegi helyzetéről, támogatottságáról, a pályázati lehetőségekről. A KÖSZ Moldáviából és Szlovéniából érkezett tagjai (Iurie Senic, illetve dr. Kaszás Mihály) bemutatták szervezetüket és országuk ökogazdálkodását. Dr. Máthé Emma a székelyföldi biotermékekről tartott előadást. Máthé Lajos, a Napvilág Alapítvány elnöke, aki Kőrösi Csoma Sándor hagyatékán dolgozik, azt kutatja, a Belső-Ázsiában végzett kutatásairól szólt, és ehhez kapcsolódva elmondta: olyan biogazdálkodókat keres, akik kender, len, selyem termelésével, feldolgozásával foglalkoznak. Szóba kerültek még a Szövetség jövőjével kapcsolatos ötletek, javaslatok is.

A program egy közös ebéddel zárult, majd a székelyföldi delegáció kivételével a közgyűlésre érkezett vendégek haza indultak. A Székelyföldi Bio Egyesület tagjai a közgyűlés másnapján utaztak tovább Délvidékre, ahol a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával kétnapos szakmai tanulmányúton ismerkedtek meg az ottani bioélelmiszer-termeléssel, az ökológiai gazdálkodás jelenlegi helyzetével.

A KÖSZ közgyűlés tagjainak egyöntetű visszajelzése alapján Lakiteleken egy rendkívül jól szervezett, sikeres, hasznos és felemelő rendezvényen vehettek részt, mely mind a biogazdálkodás, a biokultúra ügyét, mind pedig a Szövetség munkáját érdemben elősegítette.

Ezúton is köszönetünket fejezzük a Földművelésügyi Minisztériumnak a megrendezéshez nyújtott támogatásáért. Köszönjük, hogy mind az elnökségi ülésünkhöz kapcsolódó programon, mind pedig a közgyűléshez kapcsolódó konferencián a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetője is részt vett.

 

Ziegler Gábor

 

Támogatók

foldmuvelesugyi_miniszterium_logo-szines.jpg

Lakiteleki_Nepfoiskola_-_LOGO_honlaprol_2015.08.06..png  MKI_Logo.jpg

 

Piliscsaba Város Önkormányzata

 

ifj. Dr. Sárközy Péter (alapító kurátor)

 

Lakatos Jenő bioméhész (Csongrád)

 

Nemes Mátyás biogazdálkodó (Fülöpjakab)