2024. június 19. szerda

A Földművelésügyi Minisztérium a Kárpát-medencében élő magyar gazdák tájékoztatására elindította Határtalan Gazda honlapját

2015. július 15. szerda

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) örömmel számol be arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium (FM) ezen lépésével is jelzi: kiemelten fontos kérdésnek tartja az anyaországi és a külhoni magyar gazdák közötti együttműködés támogatását, a kapcsolatépítést és a tudástranszfert. A KÖSZ rendkívül fontosnak tartja, hogy elindult egy ilyen honlap, amely tovább erősíti a kárpát-medencei gazdák összefogását. Ezért a honlapunkon – a címlapon és minden aloldalon – létrehoztunk egy új, kiemelt felületet, ahová az általunk ajánlott (legfontosabb) internetes oldalak listáját és linkjét fogjuk összegyűjteni, és ahová legelsőként a Határtalan Gazda honlapot (http://hatartalangazda.kormany.hu/) tüntetjük fel.

Hatartalan-Gazda_5.jpg

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége tevékenységével szintén a kárpát-medencei gazdák összefogásán dolgozik, egy speciális részterületen: az ökogazdálkodás területén. A Határtalan Gazda weboldalt olyan célkitűzésekkel hívta életre a Földművelésügyi Minisztérium, melyek a Szövetség céljaival és értékrendjével is azonosak. Ezt támasztja alá dr. Fazekas Sándor köszöntője:

„(…) Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A tárca azon dolgozik, hogy megőrizze az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt magyar nemzet szellemi és lelki egységét, továbbá felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

A fenntartható magyar jövő érdekében ki kell aknáznunk a Kárpát-medence agrárgazdaságában rejlő potenciált, hogy kialakulhasson egy egységes gazdálkodási tér azon magyar közösségek főszereplésével, amelyek felismerték az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

Meghatározó szerepet kell szánni a Kárpát-medencei léptékű agrárfejlesztésnek, valamint a vidéki térségek felemelkedésének a szülőföldön való maradás elősegítése érdekében. A Kárpát-medence mezőgazdasága nem választható szét határok mentén. Az agrárszektornak a közép-kelet-európai régió további erősödésében is jelentős szerepet kell játszania.

Mindezek gyakorlati megvalósítása - a gazdasági szempontokon túlmenően - alapvető nemzetpolitikai érdek. Meggyőződésem, hogy közösen tovább kell dolgoznunk az együttműködés formáinak bővítésén, hatékonyabbá tételén. Ebben a munkában jelentős támogatást nyújt ez a honlap, amely a magyarországi és a határon túli gazdaszervezetek közötti tájékozódáshoz és a kapcsolattartás tartalmi gazdagításához járul hozzá.

A weboldal egyaránt alkalmas múltunk jelentős mozzanatainak megjelenítésére, jelenünk összehangolt tervezésére, és a kölcsönös bizalmon alapuló jövőnk formálására, építésére.

Bízom abban, hogy ezen kezdeményezésünk még szélesebbre tárja az információs kapukat, és bővíti a magyar gazdák közötti együttműködési lehetőségeket.

Dr. Fazekas Sándor

miniszter”

 

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ), mint a Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnere, örömmel számol be arról a tényről, hogy a Határtalan Gazda honlapon a kezdetek óta több KÖSZ tagszervezet is mint együttműködő partner szerepel – így Erdélyből a Székelyföldi Bio Egyesület és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros), és több olyan egyéb szervezet is szerepel az együttműködő partnerek között, amelyekkel a Szövetség jó kapcsolatot ápol.

 

Dr. Solti Gábor