2024. június 19. szerda

Zöld növényvédelem – mobil tanulás az ökológiai gazdálkodásban

2015. március 18. szerda

A Green plant protection (GPP) olyan kezdeményezés, amely az ökológiai gazdálkodással foglalkozó termelőkhöz igyekszik közelebb hozni a növényvédelem témakörét mobil eszközök felhasználásával. A mobil technológiák biztosítják a hozzáférést az egész életen át tartó tanuláshoz, amely úgy az Európai Unióban, mint Szlovákiában prioritás a szakképzésben. A mobil eszközök az egész életen át tartó tanulás állandó kísérői, mindenütt jelen levő, a mindennapi élet szerves részét képező készülékek, melyek segítségével új tanulási formák alakultak ki, meghódítva az ifjabb generációt.

A GPP „A mobil információs és kommunikációs technológiák fejlődésének felhasználása a felnőttoktatásban, az interaktív tanulás elősegítése az ökológiai gazdálkodás területén“ Leonardo da Vinci (LdV) innovációtranszfer program rövid neve. A GPP, a zöld növényvédelem honlapja az ökológiai gazdálkodás növényvédelmével kapcsolatos minden információt tartalmazza standard és mobil oktatási felület létrehozásának eredményeként. A növényvédelem problémaköre szlovák viszonyokra fókuszál, mivel hasonló adatbázis eddig nem állt a szlovák ökológiai gazdálkodók rendelkezésére. A program alapját egy korábbi LdV kísérleti projekt, az Ecologica szolgáltatta, amely a konzorcium által kidolgozott központi adatbank, az Ecolibrary segítségével különböző digitális forrásanyagot bocsátott a felhasználók rendelkezésére 14 modul formájában.

A GPP kártevőkkel, kórokozókkal és szántóföldi gyomnövényekkel foglalkozik. A kategóriák azonos felépítésben tartalmazzák az ismereteket négy fő fejezetre bontva: általános ismeretek, szántóföldi növények, gyümölcsösök és szőlőültetvények, illetve termesztőberendezések témakörben. A feltöltött tananyagok tervezése során szempont volt, hogy a felhasználók a lehető leggyorsabban képesek legyenek megtalálni a keresett GPP tartalmat. A mobil tanulás egyik fő prioritása sokkal inkább az információ megtalálása és nem annyira a birtoklása. A tananyag kialakítása során hangsúlyos szerepet kapott a károkozók jellemzése, a kártétel tünetei, melyek beazonosítását jellemző képekhez vezető hiperhivatkozások segítik, illetve a különböző szabályozási stratégiák.

A fenti információkat a kórokozók biológiájának részletezése, és a lehetséges előfordulási helyek/termesztett növények egészítik ki. A képzési anyagot szlovákul, magyarul, olaszul és angolul bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére, akik a honlapon történő regisztráció után férhetnek hozzá a keresett tananyaghoz. A program mobil változata egyszerű, de világos felépítéssel rendelkezik, mely mellőzi az animációkat. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználók számára többletköltség nélkül biztosítsuk a hozzáférés lehetőségét még olyan helyszíneken is (pl.: szántóföld), ahol az internetkapcsolat rendszerint gyenge. A GPP mobil tanulás nem helyhez kötött, így biztosítja az alkalmazás hozzáférhetőségét a felhasználók számára, bárhol legyenek is. A mobil GPP platform a standard változat legfontosabb tartalmi elemeit összegzi, lehetővé téve a lehető leggyorsabb információkeresést, a lehető legkevesebb „klikkelés“ segítségével. A tananyagot tartalmazó dokumentumokat iPhone képernyőjére optimalizáltuk, elkerülve a szükségtelen görgetést és zoomolást.

A GPP project fő célkitűzése, hogy az ökológiai gazdálkodók és szaktanácsadók kezébe praktikus eszközt adjon a növényvédelem témakörében. Célja továbbá, hogy az agrártudományokat folytató hallgatók és a szélesebb közönség számára információval szolgáljon a legfontosabb kártevőkről, kórokozókról és gyomnövényekről. A GPP mobil tanulás legelőnyösebb tulajdonsága, hogy alkalmazása során a tanulási folyamat nincs helyhez kötve, a mindennapi tevékenységek sorába beilleszthető, valamint a mezőgazdasági területeken, a gazdálkodók természetes környezetében folytatható.

Ez a rövid kiadvány bemutatja a GPP alapgondolatait, a navigáció módját és néhány példával illusztrálja a kártevők, kórokozók, és gyomnövények témakörét úgy, ahogy azok a GPP standard és mobil változatában megjelennek a honlapon. Célunk nem a honlap anyagának teljeskörű bemutatása, a minden részletre kiterjedő ismertetésért látogassa meg a www.greenplantprotection.eu oldalt.

 

Radics László

(a MÖGÉRT elnöke)