2024. június 19. szerda

Könyvismertető - Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban

2013. február 1. péntek

 

Általánosan elfogadott álláspont, hogy csak a tápanyagokban, szervesanyagban gazdag, talajlakó élőlényekkel benépesített „élő” talaj biztosítja az egészséges növényi és állati termékeket, és a táplálékláncon keresztül a betegségeknek ellenálló, egészséges emberi életet.

 

 

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány a gazdálkodást segítő Biogazda füzetek sorozatban jelentette meg a „Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban” c. könyvet. A kiadvány részletesen foglalkozik az ökorendeletnek a talaj termékenységének, biológiai aktivitásának fenntartását szabályozó előírásaival, a talajjavításban engedélyezett anyagokkal, különös hangsúllyal a hazánkban bányászott és forgalmazott kőzetekkel, ásványokkal (pl. alginit, zeolit, agyagásványok /bentonit, kaolinit, illit/, vulkáni kőzetporokkal /bazalt, perlit, diatomit, mészkő, dolomit, tőzeg/, ezek alkalmazásának módozataival, dózisával, hatásával.

A kőzetek, ásványok, kőporok mezőgazdaságban történő alkalmazásának lehetőségei ezért is kevésbé ismertek, mivel ezek egy más szakma, a geológia és a bányászat tudományába tartoznak. Bár egyes kőzetek, mint pl. a márga, tőzeg talajjavítási célú alkalmazása több ezer évre tekint vissza, sem az agrármérnökök, sem a gazdák nem rendelkeznek kellő információval a kőzetek hatásmechanizmusáról.

A kiadvány abban kíván segíteni, hogy az ökogazdálkodók bővíthessék ismereteiket a gazdálkodásban talajjavításra, a talajok biológiai aktivitásának növelésére számításba vehető, engedélyezett, az ökorendelet mellékletében szereplő anyagok tulajdonságáról, talajban betöltött szerepéről.

A mintegy 140 oldalas kiadvány közel ötvenféle kőzet és ásvány talajjavítási hasznosítási lehetőségeit tárgyalja.

A kiadvány megrendelkező az alapítványnál 1 000 Ft áron (2081 Piliscsaba, Wesselényi M. u. 10., alginit@freemail.hu, tel.: 26/373-743) vagy megvásárolható az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban (Budapest, 1012. Attila út 93.)