2024. július 25. csütörtök

Beszámoló az IFOAM Európai Regionális Csoportja magyarországi tagjainak közgyűléséről

2013. február 1. péntek

 

2013. január 28-án került sor az IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements – Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) Európai Regionális Csoportja magyarországi tagjainak közgyűlésére a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Oroszvég lejtőn található székhelyén. A közgyűlést – amelynek legalább kétévenkénti megtartását az IFOAM Európai Regionális Csoport szabályzata teszi kötelezővé – az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) kezdeményezésére Ács Sándorné, az Európai Regionális Csoport magyarországi delegáltja hívta össze. A közgyűlésen jelen voltak Ács Sándorné, a Kishantosi Nonprofit Kft. képviselője, Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra Szövetség képviselője, Gencsi Zoltán, a Magyar Ökogazdálkodók Szövetségének képviselője, Havasi Csaba, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének képviselője, Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. képviselője, valamint Tarnai Mária, az ÖMKi képviselője.

 

A Gencsi Zoltán elnökletével zajló ülésen a következő főbb napirendi pontokban cserélték ki véleményüket a résztvevők.

 

  • a közgyűlés és a szavazás eljárásrendjének kialakítása:

Előkészített működési szabályzat hiányában – jobb híján – a résztvevők megállapodtak, hogy az EU Regionális Csoport eljárási szabályzatának a nemzeti közgyűlésekre vonatkozó általános jellegű iránymutatásai alapján tartják meg a közgyűlést. (Sajnos az elmúlt mintegy egy évtizedben nem íródott a közgyűlések lebonyolítására irányuló eljárási rend.) Elfogadásra került Gencsi Zoltán javaslata, hogy a közeljövőben szükséges egy működési szabályzat kidolgozása, hiszen e nélkül erősen megkérdőjelezhető egy ilyen esemény szabályszerűsége.

 

  • tájékoztató a 2011-2012-es tevékenységről:

A tájékoztató során Ács Sándorné általános jellegű beszámolóját hallgatták meg a résztvevők az IFOAM felépítéséről, működéséről, valamint arról, hogy a jövőben mind az IFOAM képviseleti struktúrájában, mind pedig az uniós szintű tanúsítási szabályokban változás várható. A KÖSZ felvetette, hogy mindenképpen szükséges lenne egy részletes írásos szakmai beszámoló, amely alapján beazonosíthatók, megismerhetők és így transzparensek lennének legalább a főbb témakörök és irányok, amelyeket az elmúlt években Magyarország képviselt az IFOAM-ban (és rajta keresztül számos más fórumon). Ács Sándorné válaszában elmondta, hogy az IFOAM jegyzőkönyveiben, dokumentumaiban fellelhetők a magyar vélemények, hozzászólások, és sajnos kapacitás hiányában nem tud ilyen beszámolót készíteni. A résztvevők végül megállapodtak abban, hogy az ÖMKi – amennyiben szabad erőforrással rendelkezik – Ács Sándorné, a magyar delegált iránymutatása és segítsége alapján közreműködik annak felmérésében, hogy Magyarország milyen munkát és álláspontokat fejtett ki a világ legnagyobb ökogazdálkodással foglalkozó érdekképviseleti mozgalmában, valamint annak regionális szervében.

 

  • az IFOAM EU Regionális Csoport magyar tagjának és helyetteseinek megválasztása

A személyi döntések meghozatala során a képviseleti struktúra lényegében változatlan maradt – ellentétben a KÖSZ álláspontjával, amely azon alapult, hogy szükséges a magyar ökogazdálkodási ágazatban az elmúlt években megjelent új szereplők megjelenítése a delegáltak között: a közgyűlés Ács Sándornét választotta meg az EU Regionális Csoport magyar delegáltjának, első helyettesének Czellerné Daróczi Évát (aki sajnos nem tudott jelen lenni a közgyűlésen). A KÖSZ ajánlására az eddigi struktúra kibővült, és a magyar képviselő második helyettesének Tarnai Mária, az ÖMKi munkatársa lett megválasztva. Eredményes munkát kívánunk nekik!

 

  • döntés a megválasztott képviselő – az általa képviselt tagszervezetek részéről való – szakmai támogatásáról, a szervezetek és az IFOAM EU képviselő közötti kommunikációról, és a képviselő tevékenységének finanszírozásáról

Döntés született, hogy a résztvevők – szavazataik arányában – anyagi keretet biztosítanak a magyar delegált, valamint – adott esetben valamelyik – helyettese számára feladataik ellátásához. A résztvevők megállapodtak, hogy az IFOAM felé küldendő álláspontokat, véleményeket, dokumentumokat elektronikus levelezés útján, sürgős esetben telefonon egyeztetik egymással. A közgyűlés elhatározta, hogy a nagyobb jelentőségű ügyeket személyes találkozók útján egyeztetik és évente legalább egyszer – tekintettel az uniós döntéshozatalra praktikusan ősszel – személyesen találkoznak.

 

  • javaslatok az IFOAM EU Regionális Csoport további működésére vonatkozóan

A magyar delegált ismertette, hogy az IFOAM-ban jelenleg tervezett strukturális reform következtében csökkenne a kisebb országok érdekérvényesítő képessége. Érdemi vita a témában nem történt. A KÖSZ felvetette, hogy érdemes lenne egyeztetni régiós partnereinkkel az ügyben.