2024. június 19. szerda

Beszámoló a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének 2015. évi Elnökségi üléséről és az ahhoz kapcsolódó szakmai programokról

2015. június 22. hétfõ

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) a 2015. évi Elnökségi ülését 2015. június 5-7. között tartotta a Délvidéken. A háromnapos program szervezésében a Szövetség mellett a magyarkanizsai LandART Egyesület és a Meta Terra Egyesület, továbbá a szabadkai Terra’s Egyesület is részt vett. A rendezvényt a magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) és Magyarkanizsa Község Önkormányzata is támogatta.

001_ZieglerG.jpg

Fotó: Ziegler Gábor


Június 5-én kora délután, Magyarkanizsán, a Hotel AquaPannon tanácskozótermében került sor a KÖSZ 2015. évi Elnökségi ülésének megtartására. Ezen a Szövetség Elnökségének tagjai elfogadták a Szövetség elmúlt évi szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolókat, döntöttek új tagok felvételéről, és elfogadták a Szövetség 2015. évi közgyűlésének helyét és idejét.

Az Elnökségi ülések gyakorlatát követve, az Elnökségi ülések résztvevői megvitatták az ökogazdálkodást érintő aktuális kérdéseket is, amelyek vagy tájékoztatást, vagy állásfoglalást igényeltek. A Szövetség elnöke az alábbi témákat javasolta megvitatni:

-        Nyilatkozat a GMO mentességről

-        Transzatlanti szerződéssel kapcsolatos állásfoglalás

-        Bioélelmiszerek ÁFÁ-jának 5%-os csökkentése

-        Mozgó feldolgozók támogatása

-        Keleti és Déli nyitás után meghirdetni a Kárpát-medencei nyitást

-        Szerbia és Ukrajna EU-csatlakozásához kapcsolódva az ökogazdálkodás terén ezen országok segítése

-        Bioélelmiszerek közétkeztetésben történő felhasználása: a „szabadkai modell” hazai bevezetése

-        Ökogazdálkodásért felelős minisztériumi vezető kinevezése

-        Ökogazdálkodási kutatási, oktatási, szaktanácsadási rendszer felépítése, egységesítése, hálózat kiépítése

-        „A legszebb konyhakertek” mozgalom kiterjesztése Kárpát-medencére, és a „Legszebb biokertek” kategóriával kiegészíteni

A fentiek mellett egyéb témában is értekeztek az Elnökség tagjai. Ezek közül a legfontosabbakat és a tanácskozás eredményeként megszületett határozatokat az alábbiakban foglaltuk össze.

 

Az Elnökség határozatot hozott arról, hogy a Szövetség hozzon létre egy kárpát-medencei szintű, a GMO-k tiltásáról szóló nyilatkozatot és ehhez kérjen legfelsőbb szintű támogatást a magyar kormánytól.

Az Elnökség egyhangú szavazással, határozattal támogatta, hogy a Szövetség tegyen javaslatot a bioélelmiszerek ÁFÁ-jának 5%-ra való csökkentésére.

Dr. Solti Gábor elnök azt javasolta, hogy a Szövetség, illetve tagjai gyűjtsék össze a kárpát-medencei országokban az egyes minisztériumokban meglévő öko osztályok működésének szabályait, adatait, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, mivel jelenleg nincs – a KÖSZ korábbi többszöri kérése ellenére sincs – ilyen a magyar agrárminisztériumban, és ebből a szempontból ezen információbázis nagyon hasznos lehetne.

Dr. Palik László felvidéki alelnök arról tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy a szlovákiai agrárkamarán keresztül elnök asszony érdeklődik a Szövetség iránt, és támogatja az ökológiai gazdálkodás ügyét. A GMO-k tiltását érintő kárpát-medencei együtt gondolkodást támogatja. Szlovákiában van a biogazdálkodásért felelős személy a minisztériumban.

Bödő Kálmán délvidéki alelnök elmondta, hogy nem csak Magyarországon, hanem Szerbiában is problémák vannak az ökoszerlistákkal kapcsolatban.

A mobil bio feldolgozók (konténerek) ügyével kapcsolatban dr. Solti Gábor elnök elmondta: ezekre nagy szükség volna olyan helyeken, ahol egyébként nem éri meg bio feldolgozóüzemet létrehozni, azonban Észak-Európát leszámítva nemigen lehetett eddig ilyenről hallani. Az Elnökség tagjai egy érdekes és előremutató kezdeményezésnek tartották az ötletet.

A Szövetség elnöke a Karcagról elindult, mára már országossá, sőt, nemzetközivé vált „A legszebb konyhakertek” programmal kapcsolatban elmondta, hogy az ötletgazda, Kovács Szilvia (Karcag Város alpolgármestere) igyekszik a mozgalmat tovább terjeszteni. Ennek tanúbizonyságát adja, hogy a délvidéki Meta Terra magyarkanizsai ökokert programja is csatlakozik a magyarországi mozgalomhoz. Az elnök véleménye szerin célszerű lenne a versenyt kibővíteni a legszebb biokert kategóriával, továbbá kiadásra kerülnének olyan certifikátok is, melyek ugyan nem egyenértékűek egy ellenőrző szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, de lényegében ugyanazt a funkciót tölthetnék be. Erre a magyarkanizsai program nagyon jó példa. Dr. Solti Gábor elnök továbbá megerősítette abbéli szándékát, hogy mint a Sárközy Péter Alapítvány elnöke, mind a magyarországi konyhakert mozgalom kitüntetettjei, mind a magyarkanizsai ökokert program résztvevői részére, a szervezőknek összesen mintegy 150 példányt felajánl „Az én biokertem” című kiadványból.

 

008_SataiR.jpg

 Fotó: Sátai Róbert

 

Az Elnökségi ülést követően, ugyanezen a helyszínen, késő délután került sor arra a kerekasztal-beszélgetésre, melyet Bödő Kálmán és fiatal kollégái, a Meta Terra és LandART egyesületek képviselői szerveztek a KÖSZ Elnökségi ülésére érkezett vendégek, az érintett szakmai vezetők és a környékbeli biogazdák részére. A kerekasztalon több mint 20 fő vett részt, és szóba kerültek a helyi biokert program, az ellenőrzés helyzete, az ágazat támogatottsága, a GMO-k tiltásának ügye, a szerb-magyar szakmai kapcsolatok és a gazdák összefogásának jelentősége.

A beszélgetésen részt vett dr. Torda Márta, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Kárpát-medencei Együttműködés Osztályának vezetője, és munkatársa is. Osztályvezető asszony elmondta, hogy példaértékű az az összefogás, amit itt, a Délvidéken az ökogazdálkodás területén megtapasztalt, és kihangsúlyozta: a civil kezdeményezések, összefogások nagyon fontosak és szükségesek. A KÖSZ elnöke az összefogásra jó példaként megemlítette a Magyarok Kenyere programot, melyen a Szövetség már tavaly is részt vett, idén pedig még komolyabb szinten szeretné kivenni részét a gabonagyűjtési munkából eme nemes ügy még nagyobb sikere érdekében.

A kerekasztal során Bödő Kálmán kihangsúlyozta, hogy a Meta Terra Egyesület keretein belül alakult bioszekcióban olyan szakemberekből álló csoport alakult, akik képesek ellátni a továbbképzési, edukációs teendőket a vajdasági gazdák szövetségének (Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége) érdekelt tagjainál, továbbá a szélesebb tájékoztatást is, a lakosság felé. A szakismereteket három biofarmon tudja bemutatni a hallgatóság vagy az érdeklődők számára. Ezek a biofarmok is tagjai a Meta Terra szakosztályának. Dr. Torda Márta osztályvezető asszony véleménye szerint ez az ésszerű összefogás a gazdaszövetségen belül érvényesülhet. Ennek érdekében tárgyalásokat kell folytatni Nagy Miklóssal, a gazdaszövetség elnökével.

 

009_ZieglerG_8.jpg

 Fotó: Ziegler Gábor


A kerekasztal-beszélgetés után a résztvevők megtekintették Bödő Kálmán magyarkanizsai biokertjét. Ezt követően a szintén Magyarkanizsán található Nagy-Sagmeister Borászatba kaptak meghívást, ahol egy díszvacsora során kóstolhatták meg a Borászat kiváló borait, az egyik tulajdonos, Sagmeister Ernő idegenvezetésével. Az Elnökségi ülésre érkezett külföldi vendégek részére a szállás a Hotel AquaPannonban volt.

 

013_SataiR.jpg

Fotó: Sátai Róbert

 

Június 6-án, a Magyarkanizsai Ifjúsági Otthon nagytermében került megrendezésre a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, a Meta Terra civil szervezet és a szabadkai Terra’s egyesület közös szervezésében megvalósított ökogazdálkodási szakmai napra. Ezen számos szakpolitikai és közigazgatási tisztviselő is részt vett, köztük Magyarkanizsa alpolgármestere. A levezető elnök Bödő Kálmán volt.

 

015_SataiR.jpg

Fotó: Sátai Róbert

 

Az előadások kezdő ékessége egy gyönyörű szép vers volt a hazaszeretetről és itt maradásról, Csenge Kinga nyolcadik osztályos tanuló előadásában.

Utána Halász Mónika (környezetmérnök, az önkormányzat képviselője) ismertette, hogyan alakult a kanizsai bio mozgalom az első kerekasztal beszélgetés után, amelyre az akkori polgármester Nyilas Mihály Úr adott zöldfényt és Halász Mónikát bízta meg, hogy intézkedjen, mert az önkormányzat segíteni fogja ezt a mozgalmat. Azóta megalakult a KANIZSAI KOSÁR mozgalom, beindult az óvodások bioétkeztetése, biokertek építése az óvodákban, bio szekció megalakulása a Mete Terra egyesület keretein belül és a Biokert mozgalom.

A köszöntések után 8 szakmai előadás hangzott el:

 1. Organikus termékek jelentősége az egészségünk megőrzésében (Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderović – a táplálkozástan professzora, SINGIDUM Egyetem)
 2. Milyen gátló tényezői vannak Szerbiában az ökológiai gazdálkodás nagyobb mértékű elterjedésének? (Bödő Kálmán – a KÖSZ délvidéki/szerbiai alelnöke)
 3. Alginit, az istenadta tápanyag-utánpótlás lehetősége (Dr. Solti Gábor – a KÖSZ elnöke)
 4. Mi a fontos egy nagyobb biogazdaság létrehozásában és irányításában? (Hubai Imre Csaba – karcagi biofarm tulajdonos, Hubai Ökofarm)
 5. Mit kell tudni a tönkölybúza termesztéséről? (Smuk Tibor – igazgató, BioMalom /Pásztó/ – és Dr. Ratkos József – agrárstratégiai szakértő)
 6. Komposztálás a gyakorlatban (Kőrösi Sóti Beáta – agrármérnök, a magyarkanizsai szakközépiskola tanára, a komposztálási program irányítója)
 7. Agrotechnikai műveletek az ökológiai gazdálkodású szőlészetben      (Dr. Palik László – felvidéki biogazda, Biocentrum s.r.o.)
 8. Újdonságok a biotermesztésben (Földi Mihály – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet)

Egy további prezentáció keretében, Ugrin Andrásnak, az OmniPack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter elnökének az előadásában a résztvevők megismerkedhettek a legújabb, környezetbarát, bio csomagolóanyagokkal.

 

017_SataiR.jpg

 Fotó: Sátai Róbert

 

A konferencián a szakemberek, meghívott vendégek mellett civilek, érdeklődők is részt vettek, hiszen ez a program mindenki számára nyitott volt.

 

018_SataiR.jpg

Fotó: Sátai Róbert

 

Ünnepélyes keretek között itt írta alá Kovács Szilvia – „A legszebb konyhakertek” program ötletgazdája, főszervezője – és Hajdú László – a Meta Terra civil szervezet képviselője, a helyi ökokert program menedzsere – azt az együttműködési szándéknyilatkozatot, mely a délvidéki öko kiskerteknek a magyarországi versenybe történő felvételét célozza.

 

033_SataiR.jpg

Fotó: Sátai Róbert

 

A rendezvény résztvevői közül sokan megtekintették a kiállított biotermékeket, és nagy érdeklődés volt a bio növényvédő szereknél is.

 

041_ZieglerG.jpg

 Fotó: Ziegler Gábor

 

054_ZieglerG.jpg

Fotó: Ziegler Gábor

 

A szakmai konferencia után, kora délután az Elnökségi ülésre érkezett vendégek elutaztak Tóthfaluba, ahol előbb elfoglalták a szállásukat a Magyar Kormány támogatásával, a Magyarság adományaiból 2002-ben épült Kaszap István Kollégiumban, majd a diákszálló konyháján, a környékbeli (helyi) biogazdálkodók által megtermelt bio alapaanyagokból elkészített ízletes ebédet fogyaszthatták el. Ebéd után Csikós Árpád (az Év Biogazdálkodója 2012-ben) közel 20 hektáros tóthfalui biogazdaságát tekintették meg. Egyöntetű vélemény volt a vendégek részéről, hogy a fiatal szakember példásan gazdálkodik munkatársaival. Ezután Lékó Lajos – a falu Díszpolgára – idegenvezetésével megismerkedhettek Tóthfalu nevezetességeivel, látnivalóival. A meleg, szívélyes vendégfogadtatást jellemzi, hogy a jó másfél órás gyalogos túra végén, a templomban a helyi zenetanoda kis növendékei egy fél órás koncertet adtak a vendégek részére. A vacsorát követően dr. Palik László felvidéki bioborász borait kóstolhatták meg az Elnökségi ülésen résztvevők.

 

Június 7-én kora délelőtt a csoport Oromra látogatott, ahol Faragó János (az Év Biogazdálkodója 2011-ben) biogazdaságának megtekintésére, valamint az ott megtermelt bio alapanyagokból, gyógynövényekből készült teák degusztálására volt lehetőség. A vendégek tetszését mind a szíves fogadtatás, mind a példás gazdálkodás, mind pedig a kiváló gyógyteák elnyerték. Jó volt látni, hogy a környéken több fiatal biogazdálkodó munkálkodik, akik nemcsak eredményesen, de amint megtudtuk, összefogással, szakmai tanácsokkal is segítik egymást. Ez követendő példát jelent mindenki számára.

 

078_MatheE.jpg

Fotó: dr. Máthé Emma

 

A délelőtti program azzal folytatódott, hogy a résztvevők Szabadkára utaztak, ahol a Terra’s Egyesület programján vettek részt. Először a Terra’s székhelyén kaptak egy tájékoztatást a szervezetről. Prof. dr Tomislav Sudarević, a Terra’s elnöke és Snježana Mitrović projektmenedzser szavait Bödő Kálmán tolmácsolta. Az egyesület történetének megismerése után megtudtuk, hogy a Terra’s legfrissebb eredménye, hogy a közelmúltban Szabadka város vezetése elfogadta a 2014-2020 közötti időszakra szóló helyi ökogazdálkodási fejlesztési tervet, és erre megfelelő keretösszeget is hozzárendelt a költségvetésben. A Terra’s-nál tett látogatás után a vendégek megtekintették Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderović bioboltját.

 

098_ZieglerG.jpg

Fotó: Ziegler Gábor

 

Ezt követően egy ünnepi ebédre került sor (szintén Szabadkán), majd egy rövid városnézésre. Ezután a vendégek közösen tettek látogatást a Palicsi-tónál, ahol a program véget ért és megköszönték Bödő Kálmánnak a szíves vendéglátást.

 

A Szövetség Elnöksége egy rendkívül jól szervezett, hasznos háromnapos program keretében győződhetett meg arról, hogy Délvidéken, a Vajdaságban jelenleg hogyan áll az ökológiai gazdálkodás helyzete. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a szervezőknek munkájukért, valamint a Földművelésügyi Minisztériumnak és Magyarkanizsa Község Önkormányzatának, hogy támogatásuk segítségével létrejöhetett ez a rendezvény.

 

A legnagyobb elismerés a szervezőbizottság tagjainak jár. Ezúton szeretnénk még egyszer, írásban is megköszönni Hajdú László, Halász Mónika, Kőrösi Sóti Beáta, Miskolci Géza, Iván Ágnes mérnököknek, valamint Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderović asszonynak és Bödő Kálmánnak azt a sok odaadó munkát, amelynek gyümölcsét mi, a vendégek élvezhettük.

 

Összeállította: Ziegler Gábor

 

Piliscsaba, 2015. június 18.

Dr. Solti Gábor


A RÉSZTVEVŐK LISTÁJA


Az Elnökség tagjai közül:

 • Dr. Solti Gábor elnök
 • Hubai Imre Csabáné magyarországi alelnök
 • Dr. Palik László szlovákiai/felvidéki alelnök
 • Dr. Albert Imre romániai/erdélyi alelnök
 • Bödő Kálmán szerbiai/délvidéki alelnök
 • továbbá Ziegler Gábor, a KÖSZ munkatársa (jegyzőkönyvvezetőként)

A további KÖSZ tagok közül:

 • Hubai Imre Csaba (Üllőparti Gazdaszövetkezet elnöke)
 • Palik Klára (Biocentrum s.r.o.)
 • Csikós Árpád (Magyarkanizsai Agrárunió)
 • Faragó János (Magyarkanizsai Agrárunió)
 • Dr. Máthé Emma (Székelyföldi Bio Egyesület)
 • Móricz József és felesége (Bio Gold Transilvania)

A tagjelöltek képviseletében az Elnökségi ülésen részt vett:

 • Halász Mónika (Meta Terra, Magyarkanizsa, Szerbia)
 • Hajdú László (Meta Terra, Magyarkanizsa, Szerbia)
 • Iurie Senic („ProRuralInvest”. Moldova)
 • Dr. Kaszás Mihály (Öko Önellátó Egyesület, Lendva, Szlovénia)

Meghívottként vett részt:

 • Bódis András (Magyarország)
 • Ugrin András és felesége (Magyarország)
 • Dr. Torda Márta és munkatársa (Földművelésügyi Minisztérium, Magyarország)
 • Kovács Szilvia és munkatársa (Karcag, Magyarország)
 • Földi Mihály (ÖMKi, Magyarország)
 • Kőrösi Sóti Beáta (Meta Terra, Magyarkanizsa)
 • Iván Ágnes (Meta Terra, Magyarkanizsa)
 • Miskolci Géza (Meta Terra, Magyarkanizsa)
 • Húzsvár Ervin (Magyarkanizsa alpolgármestere)
 • Milivoje Vrébálov (Vajdasági közgyűlés alelnöke)
 • Prof. Dr. Tereza Horvat Skenderović (Terra’s Egyesület, Szabadka)
 • Szalkai-Nemes Valéria (Szerbia)
 • Nagy Miklós (Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, Zenta)
 • Dr. Ratkos József és felesége (Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete, Nyíregyháza)
 • Smuk Tibor és felesége (Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete, Nyíregyháza)


FOTÓK

A fotókat Sátai Róbert, Máthé Emma, dr. Palik László és Ziegler Gábor készítették és küldték el részünkre. Köszönjük!

(A fényképek technikai okokból fordított kronolóigai sorrendben vannak rendezve; a legalsó kép a legkorábbi, a legfelső a legkésőbbi.)

110_ZieglerG.jpg109_ZieglerG.jpg108_ZieglerG.jpg107_ZieglerG.jpg106_ZieglerG.jpg105_ZieglerG.jpg104_ZieglerG.jpg103_ZieglerG.jpg102_ZieglerG.jpg101_ZieglerG.jpg100_ZieglerG.jpg099_ZieglerG.jpg098_ZieglerG.jpg097_ZieglerG.jpg096_ZieglerG.jpg095_ZieglerG.jpg094_ZieglerG.jpg093_ZieglerG.jpg092_ZieglerG.jpg091_ZieglerG.jpg090_ZieglerG.jpg089_ZieglerG.jpg088_ZieglerG.jpg087_ZieglerG.jpg086_ZieglerG.jpg085_ZieglerG.jpg084_ZieglerG.jpg083_ZieglerG.jpg082_ZieglerG.jpg081_ZieglerG.jpg080_ZieglerG.jpg079_ZieglerG.jpg078_PalikL.jpg078_MatheE.jpg077_ZieglerG.jpg076_ZieglerG.jpg075_ZieglerG.jpg074_ZieglerG.jpg073_ZieglerG.jpg072_ZieglerG.jpg071_ZieglerG.jpg070_ZieglerG.jpg069_ZieglerG.jpg068_ZieglerG.jpg067_ZieglerG.jpg066_ZieglerG.jpg065_ZieglerG.jpg064_ZieglerG.jpg063_ZieglerG.jpg062_ZieglerG.jpg061_ZieglerG.jpg060_ZieglerG.jpg059_ZieglerG.jpg058_ZieglerG.jpg057_ZieglerG.jpg056_ZieglerG.jpg055_ZieglerG.jpg054_ZieglerG.jpg053_ZieglerG.jpg052_ZieglerG.jpg051_ZieglerG.jpg050_ZieglerG.jpg049_ZieglerG.jpg048_ZieglerG.jpg047_ZieglerG.jpg046_ZieglerG.jpg045_ZieglerG.jpg044_ZieglerG.jpg043_ZieglerG.jpg042_ZieglerG.jpg041_ZieglerG.jpg040_ZieglerG.jpg039_ZieglerG.jpg038_ZieglerG.jpg037_ZieglerG.jpg036_ZieglerG.jpg035_ZieglerG.jpg034_ZieglerG.jpg033_SataiR.jpg032_SataiR.jpg031_SataiR.jpg030_SataiR.jpg025_ZieglerG.jpg024_ZieglerG.jpg023_SataiR.jpg022_ZieglerG.jpg022_SataiR.jpg021_ZieglerG.jpg020_SataiR.jpg018_SataiR.jpg017_SataiR.jpg016_SataiR.jpg015_SataiR.jpg014_ZieglerG.jpg014_ZieglerG_2.jpg013_SataiR.jpg012_ZieglerG.jpg011_SataiR.jpg009_ZieglerG_32.jpg009_ZieglerG_31.jpg009_ZieglerG_30.jpg009_ZieglerG_29.jpg009_ZieglerG_28.jpg009_ZieglerG_27.jpg009_ZieglerG_26.jpg009_ZieglerG_25.jpg009_ZieglerG_24.jpg009_ZieglerG_23.jpg009_ZieglerG_22.jpg009_ZieglerG_21.jpg009_ZieglerG_20.jpg009_ZieglerG_19.jpg009_ZieglerG_18.jpg009_ZieglerG_17.jpg009_ZieglerG_16.jpg009_ZieglerG_15.jpg009_ZieglerG_14.jpg009_ZieglerG_13.jpg009_ZieglerG_12.jpg009_ZieglerG_11.jpg009_ZieglerG_10.jpg009_ZieglerG_9.jpg009_ZieglerG_8.jpg009_ZieglerG_7.jpg009_ZieglerG_6.jpg009_ZieglerG_5.jpg009_ZieglerG_4.jpg009_ZieglerG_3.jpg009_ZieglerG_2.jpg009_ZieglerG.jpg008_SataiR.jpg006_SataiR.jpg003_SataiR.jpg002_SataiR.jpg001_ZieglerG.jpg