2024. május 20. hétfõ

Ökológiai tárgyú rendelet véleményezése

2012. december 12. szerda

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége közigazgatási egyeztetés keretében véleményezte a vidékfejlesztési miniszter a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló rendelettervezetét.

paragrafus_jel.jpgA Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött stratégiai partnerségi megállapodása alapján, figyelemmel a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. évi törvény rendelkezéseire „a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről” szóló előterjesztéshez számos tartalmi javaslatot és néhány technikai jellegű pontosítást tett.

Általánosságban megjegyeztük, hogy – különös figyelemmel a kárpát-medencei és nyugat-európai országok körében elterjedt gyakorlatra és szabályozási struktúrára – kívánatosnak tartjuk az ökológiai ágazatra a központi államigazgatási szervek nagyobb figyelmet fordítsanak, annak érdekében, hogy az elmúlt tíz évben nagyrészt stagnáló vagy csökkenő ökológiai ágazat – igazodva a világpiaci tendenciákhoz – Magyarországon is fejlődésnek indulhasson. Véleményünk szerint egy megerősített ellenőrzés, illetve felügyelet – amelynek keretében a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül egy önálló, ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó hatás- és feladatkörrel rendelkező szervezeti egység felállítását javasoltuk – nagy mértékben hozzájárulhatna a hazai piac és ez által Magyarország versenyképességének növeléséhez az ágazatban.

Javasoltuk megfontolni továbbá – kötelező adatszolgáltatáson nyugvó – az ökológiai ágazatról szóló statisztikákat tartalmazó központi adatbázis szabályozását a rendelettervezetben. Hiszen mind a hazai, mind pedig a nemzetközi ökoágazati szereplők (például IFOAM) többször jelezték már Magyarország felé az egységes statisztikai adatok hiányát.

Felhívtuk a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg nincsen egységes módszertan alapján kialakított, országosan elfogadott ökoszerlista, melyet minden érintett szervezet egységesen alkalmazna. A létező különböző ökoszerlisták szempontrendszere és tartalma jelentősen eltér egymástól. Ez nehézséget okoz az ágazaton belül az eligazodásban, elsősorban az ökológiai gazdálkodóknak, de az őket segítő szaktanácsadóknak is, és növeli a tévedések, a véletlen szabályszegések arányát. Javasoltuk ennek az ágazati jelentőségű problémának a rendezését.

 


 A rendelettervezet megtekinthető a a Kormányportálon az alábbi linkre kattintva:

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=5&year=2012#!DocumentBrowse