2024. május 20. hétfõ

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének stratégiai céljai


 • A Kárpát-medence ökogazdálkodási, biokultúra szervezeteinek (civil, gazdálkodási, kutatási, oktatási, kereskedelmi stb.) összefogása, társadalmi bázisuk erősítése;
 • Civil szervezetek, a civil biomozgalom erősítése, a szervezetek összefogása, érdekvédelmük hatékonyságának növelése;
 • A Kárpát-medence GMO-mentességének biztosítása;
 • Kárpát-medence ökogazdálkodási adatbázisának létrehozása, gondozása, bővítése;
 • Parlamenti képviselők biolobby csoportok létrehozása;
 • A Kárpát-medence ökológiai (talaj, víz, levegő, élővilág) értékeinek megőrzése;
 • Az ökológiai gazdálkodást segítő kiadványok közös kiadása, egymás nyelvére történő lefordítása;
 • Közös pályázatok beadása;
 • Honlap elkészítése, fenntartása, bővítése;
 • Együttműködés ökogazdálkodási, kutatási, oktatási intézetekkel, szervezetekkel, ezek munkájának segítése, kiállítások, bemutatók, tanulmányutak szervezése;
 • Fiatal gazdák, kutatók, hallgatók segítése, tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése;
 • Kárpát-medence népeinek, tájainak gazdálkodási, étkezési, táplálkozási szokásainak, hagyományainak összegyűjtése;
 • Az ökogazdálkodás, a bioélelmiszer iránt a társadalom bizalmának erősítése, az ökológiai gazdálkodás hitelességének növelése;
 • Bioélelmiszerek piacra jutásának elősegítése, a köz-, illetve egészségügyi étkeztetésbe való bevitele;
 • Biokert Mozgalom elterjesztése;
 • Az ökogazdálkodás fejlesztésének, a növekedést akadályozó tényezők felmérése, elemzése;
 • Az ökológiai gazdálkodás beépítése az egyes országok vidékfejlesztési és agrár-környezetvédelmi kormányprogramokba;
 • A Kárpát-medence országaiban az ökogazdálkodás területi és gazdaság számának növelése;
 • Ukrajna, Szerbia, Horvátország, valamint az Európai Unió Keleti Partnerségébe tartozó államai EU csatlakozásának folyamatában való részvétel, ezekben az országokban az ökológiai szervezetek támogatása, tapasztalatok átadása, ökológiai gazdálkodást szabályozó jogszabályok harmonizációja.