2024. június 19. szerda

Kárpátalja példát mutat

2015. augusztus 25. kedd

Két évvel ezelőtt az európai és amerikai nagyhatalmak Ukrajnában a belső nacionalista csoportokon keresztül destabilizálták az országot. Az azóta folyó polgárháború, gazdasági-politikai válság igen nehéz helyzetbe hozta a Kárpátalján őslakosként élő, mintegy 150 ezres magyar közösség életét. A világban szétszórtan és a Kárpát-medencében élő magyarság megmozdult testvéreik érdekében: jótékonysági rendezvények bevételével, a gazdaszervezetek vetőmag biztosításával, a kormány támogatásokkal segíti a Kárpátalján élőket. Ebbe a sorba illeszkedik az idei Magyarok Kenyere program is.

A 2010-ben Dr. Korinek László ötletgazda által indított mozgalom lényege, hogy az augusztus 20.-i „új kenyér” megsütéséhez az ország különböző tájairól összegyűjtött gabonát összeöntik, majd az ebből készült őrölt lisztből sütik meg azt a kenyeret, melyet Pécs székesegyházában az ünnepi szentmise keretében szentelnek meg. A mozgalomhoz ma már nem csak az anyaország gazdái csatlakoznak egyre nagyobb számban, de Horvátország, Muravidék, Délvidék, Őrvidék, Felvidék, Erdély, Partium és Kárpátalja mellett a szórványban élő magyar gazdák is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján augusztus 20-án megjelent hírből[1] származó információk szerint: „Az ország minden megyéjéből érkező és a külhoni területeken termelt gabonát idén a mohácsi Szent Miklós vízimalomnál ünnepélyesen összeöntötték, majd az ország tizenkilenc malmában lisztté őrölték. A lisztből a vajdasági Székelykevéről érkezett kovász és az erdélyi Parajdról küldött só felhasználásával sütöttek kenyereket a budapesti Szent Jobb-körmenetre és az ország összes megyei jogú városának augusztus 20-ai ünnepségére. Készült több ezer cipó is, amelyeket a Pécsi Jótékony Nőegylet értékesít, hogy a befolyó pénzből gyermekek étkeztetését segíthesse.”

A nemzeti összefogással által összegyűjtött búzából elkészített nagy mennyiségű lisztet a program működtetői a Magyarok Kenyerének megsütésén túlmenően alapvetően karitatív célra használják fel. Ahogy dr. Korinek László egyetemi tanár, akadémikus, a program ötletgazdája a www.magyarokkenyere.hu internetes oldalon közzétett köszöntőjében megfogalmazta: „(…) ahogyan a korábbi években is, a dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi árva gyermekeinek, a kárpátaljai Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon gyermekeinek, valamint az Oltalom Karitatív Egyesület rászorultjainak szánjuk. Az idei évi tervünk, hogy minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesülhessen az össz-magyar liszt adományból. A program a Magyarok Kenyere Alapítvány, Pécs városa és a Nemzeti Agrárgazadasági Kamara startégiai partnerségében valósul meg. (…) Ez a minden tekintetben politikamentes kezdeményezés jól jelképezi a nemzet összetartozását, valamint szolidaritását.”

Utóbbira utalt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr 2015. július 25-én Jászapátiban, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gabonagyűjtő ünnepségen elmondott ünnepi beszédében is: „A magyarok kenyere összeköti a magyarokat, bárhol éljenek is a világon, ez a kenyér más, mint a többieké.”

A mozgalom egyre nő. 2011-ben még csak 9 tonna, 2012-ben 20 tonna, 2013-ban 100 tonna, 2014-ben már 200 tonna gabona gyűlt össze. A tavalyi Magyarok Kenyeréhez a kovászt Kárpátaljáról, Verbőcről küldték. A sót mindig az erdélyi sóbányák adják.

Idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) látta el Magyarországon a gabonagyűjtés feladatát. Ahogy tavaly is, idén is a legtöbb gabonát – tavaly 41 tonnát, idén 86 tonnát – a NAK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete gyűjtötte össze, Hubai Imre Csaba elnök vezetésével. /Hubai Imre Csaba a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének alapító tagja./

A Jászapátiban, július végén megrendezett gabonagyűjtési ünnepségen a felvonuláson a harmadik szekéren, KÖSZ emblémás zsákokban lévő gabona abból a 2,1 tonnából származott, melyet a KÖSZ-tagok adtak össze.

Idén a Magyarok Kenyeréhez 426 tonna búza gyűlt össze. A gyűjtési programban a kárpát-medencei, határon túli területekről is aktívan részt vettek az ottani gazdák. A Magyarok Kenyeréhez 2015-ben a kovász a Délvidékről, Székelykevéről, a só pedig Erdélyből, Parajdról érkezett.

 

Kárpátalja szolidaritása

A kárpátaljai gazdák tavaly 6,2 tonna búzát gyűjtöttek össze a Magyarok Kenyere programban. Idén ennek már több mint tízszeresét, 67 tonnát!

A gyűjtésből kivették a részüket a civil és karitatív szervezetek, egyházak. A történelmi egyházak papjai, tiszteletesei, lelkészei mindenütt e nemes ügyhöz való csatlakozásra biztatták a híveiket, és a plébániáikon, parókiáikon gyűjtőpontokat állítottak fel.

Ebben a nemes ügyben élen járt Molnár Zsolt, a verbőci református gyülekezet tiszteletese, aki a Kárpátaljai Református Egyház gabonagyűjtésének koordinátora, főszervezője volt. /Molnár Zsolt tiszteletes úr egyúttal annak a Kárpátaljai Biokultúra Egyesületnek is a vezetője, amely szervezet a KÖSZ alapító tagja./ Munkája eredményeként a Kárpátalján összesen összegyűlt 67 tonna búza 70%-át, 47 tonnát gyűjtöttek össze a kárpátaljai református gazdák. Ebből – ahogy augusztus 20-án, Verbőcön alázattal mutatta meg a parókia garázsában az elszállításra váró, búzával teli zsákokat – az alig ezerfős Verbőc község református gyülekezete 6,6 tonnát gyűjtött össze az ő vezetésével.

Ahogy a Kárpát Info családi és ifjúsági hetilap 19. évf. 34. számában (2015. aug. 20.) Kovács Elemér Magyarok Kenyere: búzaösszeöntés Nagydobronyban c. cikkében írta:

„Mindez azt bizonyítja, hogy a kárpátaljai földművesek tisztában vannak helyzetünk komolyságával: a már eddig is sokat szenvedett, s most újabb megpróbáltatások elé néző nemzetrész tagjainak nagy szükségük van az összefogásra, az egymásra való nagyobb odafigyelésre, a bajbajutottak felkarolására. A nagydobronyi református gyermekotthonban immár másodízben sorra kerülő búzaösszeöntési alkalmon soraink összezárásának szükségességéről, az elesettek és a nélkülözők megsegítéséről, az anyaország ránk figyelő, aggódó tekintetéről beszéltek a szónokok.

Üdvözlő beszédében Őrhídi László, az adománygyűjtő akció kárpátaljai koordinálását felvállaló Pro Agricultura Carpatica Alapítvány vezetője a vidékünkön élő földművesek példás összefogását emelte ki, amely már-már a csodák birodalmába tartozik. (…)

Jakab István, a magyar parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke szintén nagyra értékelte a kárpátaljai gazdák összefogását. A külhoni magyar közösségek közül az adománygyűjtési akció itt talált a legnagyobb visszhangra: vidékünk földművesei ötször annyi gabonát gyűjtöttek, mint a többi határon túli közösség együttvéve. A magyarországi politikus szólt arról is, hogy a nemzeti kormány és a magyar gazdatársadalom tisztában van az itteni földművesek nehéz helyzetével, hogy sok kárpátaljainak a szülőföldjén való maradása azon múlik, mennyire képesek itt helyben megtermelni a család eltartásához szükséges javakat. Éppen ezért a szervezetbe tömörült kárpátaljai gazdák megsegítése tovább folytatódik.

Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka arról beszélt, hogy vidékünk magyarsága igen válságos időket él át, ilyenkor a krisztusi szeretet a még nagyobb összefogásra sarkall valamennyiünket. Öröm volt látni, hogy ezekben a hetekben közülünk is sokan megtapasztalhatták: adni sokkal jobb, mint kapni, mondta.

A Magyarok Kenyere adománygyűjtő akció sokkal több, mint az elesettek támogatása. Ez egyben a kárpátaljai magyar gazdatársadalom szolidaritását erősítő legfontosabb mozgalom, hangsúlyozta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője. Aki a továbbiakban a Millió búzaszem – egy nemzet kezdeményezés létrejöttéről, annak jövőbeni szerepéről szólt.

A továbbiakban elhangzott: a Kárpátalján összegyűlt gabonát lisztté őrlik, s abból a kárpátaljai oktatási intézmények és karitatív szervezetek részesülnek.

A búzaösszeöntési alkalmon hetven település gazdái képviseltették magukat. (…)”

Gál István, a Pro Agricultura Carpatica alapítvány igazgatója, a verbőci gyülekezet tagja, augusztus 20-án Verbőcön, az ünnepi református istentisztelet végén, a zászlóátadási ünnepség keretében – mely során átadásra került a dr. Kövér László, a magyar parlament elnöke által adományozott, illetve a KÖSZ által felajánlott két nemzeti színű zászló –, a Magyarok Kenyere programhoz kapcsolódóan elmondta: az országos gabonaösszeöntési ünnepségen a Magyarok Kenyere programban résztvevők nagy elismeréssel adóztak a kárpátaljaiak példás búzagyűjtési akciójának. Gál István úr külön megköszönte a verbőcieknek, hogy ilyen sok gabonát gyűjtöttek össze, amire büszkék lehetnek. Ez alkalomból átadta a verbőci gyülekezet vezetőjének, Molnár Zsolt tiszteletes úrnak azt a jelképes, az országos gabonaösszeöntési ünnepségről magával hozott, az összeöntött búzát tartalmazó kis csomagot, mely a verbőciek és kárpátaljaiak munkájának elismerését jelenti. A főgondnok úr kihangsúlyozta: bár a kárpátaljai magyarok most nehéz helyzetben vannak, s köszönettel fogadják a támogatásokat, de ha azt látják, hogy segíteni kell, összefognak, még ebben a helyzetben is.

Erre talán még a szervezők sem számítottak. Még a búzagyűjtés előtt a szervező NAK elnöke – talán buzdításból – azt mondta, hogy amennyi gabonát a kárpátaljai gazdák összeadnak, ugyanannyival fogja azt az agrárkamara még kiegészíteni.

A kárpátaljai magyar gazdák példamutatásáért mi, anyaországi magyarok nem győzünk elég hálásak lenni, nem lehet elégszer köszönetet mondani érte.

 

Piliscsaba, 2015. augusztus 24.

Dr. Solti Gábor[1] Forrás: Magyarok kenyere - Több mint négyszáz tonna búza gyűlt össze. (Letöltve: 2015.08.24. 11:30) http://nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/3348-magyarok-kenyere-tobb-mint-negyszaz-tonna-buza-gyult-ossze