2024. július 25. csütörtök

Vajdasági Kerekasztal a Vidékfejlesztési Minisztériumban

2012. október 24. szerda

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 2012. október 24-én tartotta kerekasztal megbeszélését a vajdasági civil szervezetekkel. A Kerekasztal Megbeszélésre hivatalos volt a Szövetség is.

VM.jpgA kerekasztal megbeszélésre a székelyföldi civil szervezetekkel történt I-II. kerekasztal egyeztetések után került sor. A rendezvényen mintegy 80 fő vett részt: 50 fő a Vajdaságból, 20 fő képviselte a magyarországi szakmai szervezeteket, és körülbelül tízen a rendező Vidékfejlesztési Minisztériumtól, valamint a társminisztériumoktól voltak jelen. 

A rendezvény moderátora Dr. Torda Márta PTKF főosztályvezető-helyettese volt. 

A nyitó beszédeket Dr. Budai Gyula államtitkár és Tóth Katalin helyettes államtitkár tartották. 

Dr. Szabó Balázs főosztályvezető ismertette a Kárpát-medencei Együttműködési Megállapodást, melyet 2012. február 7-én írtak alá az együttműködésben résztvevő magyar pártok és civil szervezetek. A főosztályvezető úr tájékoztatta a résztvevőket a főosztályának a kárpát-medencei együttműködés terén végzett munkáiról. 

Radetzky Jenő miniszteri biztos a Wekerle-terv szerepéről a Kárpát-medencei mezőgazdaságban címmel tartott előadást. 

Jakab István mint a MAGOSZ elnöke és a Magyar Parlament alelnöke, köszöntötte a vendégeket, és ismertette a MAGOSZ tevékenységét. 

Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem tanára a határon túli oktatási lehetőségekről adott tájékoztatást. 

Ezt követően került sor a vajdasági résztvevők és szervezeteik bemutatására. 

Hozzászólt Fremond Árpád szerbiai országgyűlési képviselő, Jakab Attila a Vajdasági Tartományi Képviselőház képviselője, Pál Károly a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Nagy Miklós az Észak-vajdasági Agrártermelők Szövetségének elnöke, Szabó József a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap vezetője és Majláth Béla az egyik vajdasági mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési alap vezetője. 

A vendégek bemutatkozása után a magyarországi civil szakmai szervezetek mutatkoztak be. (Horváth József Orosházi Gazdakör, Fekete Balázs Magyar Állattenyésztők Szövetsége, Vancsura József Gabonatermesztők Országos Szövetsége, Mártonffy Béla Magyar Zöldség, Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács)

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét úgy mutatták be, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium stratégiai partnerét. Ismertettem a KÖSZ megalakulását, stratégiai célkitűzéseit, programját, kapcsolatrendszerét a határon túli szervezetekkel. Megemlítettem, hogy a Vajdaságból alapító tagunk a Terra’s és a szerbiai alelnök Bödő Kálmán. 

Magyarkanizsáról több személy érkezett, így Kovács Andrea és Sóti Izabella a Magyarkanizsai Mezőgazdászok Egyesületétől, és Skutera Éva a Mezőgazdasági Agráruniótól. 

A résztvevőknek parlamenti látogatást szerveztek. 

A következő kerekasztal 2012. október 31-én lesz a kárpátaljai és felvidéki civil szervezetekkel. Kérésemre meghívást kapnak a KÖSZ kárpátaljai (Molnár Zsolt) és felvidéki (dr.  Palik László) alelnökei is.  

 

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége elnökének találkozója Dr. Budai Gyula államtitkárral

A Vajdasági Kerekasztal előtt Dr. Budai Gyula államtitkár négyszemközti megbeszélésen fogadta Dr. Solti Gábort, a KÖSZ elnökét. Az Államtitkár Urat tájékoztattam a KÖSZ megalakulásáról, célkitűzéseiről, az eddig elért eredményekről. Átadtam az Ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon c. tanulmányt, valamint a keleti nyitás országainak ökogazdálkodásáról a KÖSZ által készített anyagot. Államtitkár Úr elismerőleg szólt az átadott színes logónkról, szemmel láthatóan tetszett neki. 

Ugyancsak átadtam a Sárközy Péter Alapítvány Biogazda füzetek három kiadványát: a Biotermények aszalását, a Biokalendáriumot és a Növénytársításokat. Személyes ajándékként pedig egy piliscsabai fotóalbumot, egyúttal meghívtam Piliscsabára a KÖSZ-höz. 

A megbeszélésen szó volt a magyar ökogazdálkodás helyzetéről, a kilábalás lehetőségéről. Államtitkár Úr elmondta, hogy véleménye szerint alulról szerveződő kiskerti biocsoportok létrehozása lenne célszerű. Hasonlót látott a közelmúltban Várpalotán. Ezzel egyetértve tájékoztattam az Államtitkár Urat, hogy valaha Magyarországon 62 ilyen helyi biocsoport működött, ezeket kellene újraszervezni és az így generált mozgalom keretében terjedhetne el a vegyszermentes gazdálkodás. Ez találkozik azzal a kezdeményezéssel, amelyet Biokert – termeljük meg saját bioélelmiszerünket mozgalom keretén belül javasoltam. 

Az Államtitkár Úr tájékoztatott arról, hogy Dr. Fazekas Sándor miniszter úr kiemelt érdeklődéssel figyeli és támogatja a magyar ökogazdálkodás helyzetét és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének munkáját. 

Tájékoztattam Államtitkár Urat az agrárium és a földtan kapcsolatának fontosságáról, a különböző természetes talajjavító anyagok (alginit, zeolit, mészkő, dolomit) jelentőségéről, és átadtam az aszálykár csökkentő hatásról készített anyagot. 

Dr. Solti Gábor

a Szövetség elnöke