2024. április 22. hétfõ

Bioterra

 bioterra.png

A Romániai Biogazdálkodók Egyesülete 1997-ben alakult 26 alapító taggal. Az Egyesület tagjai kis, közepes vagy nagyobb farmokkal (kb. 2000 ha) rendelkező mezőgazdasági termelők az ország minden részéről, agrárszakemberek és tanügyi káderek, fogyasztók. Tagjaink száma jelenleg 3780, összesen több mint 32 000 hektár mezőgazdasági területtel és 17 000 számosállattal. A Bioterra Egyesület a brüsszeli székhelyű IFOAM és az Avalon Network tagja.

Célkitűzések

A Bioterra Egyesület nem kormányzati, non-profit szervezet.

Célkitűzései:

  • az ökogazdálkodás támogatása;
  • országos biogazdálkodói hálózat fejlesztése;
  • gazdálkodók továbbképzése;
  • szaktanácsadás;
  • a gazdálkodók támogatása a biotermékek piacának fejlesztésében;
  • a környezet- és humánegészség védelme;
  • a nagyközönség felvilágosítása a biogazdálkodásról és ennek értékeiről;
  • a fenntartható fejlődés elveinek meggyökereztetése.
 

Megvalósított célok:

1992-től minden évben svájci előadók szemináriumokon népszerűsítették az ökológiai gazdálkodást az ország több mint 50 településén, amelyeken mintegy 2500-2600 személy vett részt.

Ugyancsak 1992 óta évente 30-35 fiatal dolgozik svájci farmokon, elméleti és gyakorlati ismereteket szerezve. Az ilyen felkészítőkön kb. 500 fiatal vett részt.

Az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése jelenleg elsősorban az ország különböző részein megrendezésre kerülő előadások, szemináriumok és workshopok alkalmával, továbbá bemutató parcellákon, belföldi és külföldi farmokon tett látogatások keretében zajlik. A 2003-2006 közötti lebonyolított projektek keretében több mint 250 szemináriumot szerveztünk, s ezeken több mint 4000 gazdálkodó vett részt.

Évente megszervezzük a Biogazdálkodók Konferenciáját, amelyen hozzávetőleg 250 meghívott vesz részt: az Egyesület tagjai, hazai agrártudományi és állatorvosi egyetemek szakemberei, helyi és központi vezetőszervek képviselői, valamint szomszédos országok társszervezeteinek küldöttei.

1999-ben külföldi partnerek segítségével beindult az ökológiai termékek IFOAM által elismert ellenőrzése. 2004-ben a RENAR (Agenţia Naţională pt. Acreditare din România - Romániai Akkreditáló Egyesület) és a szakminisztérium akkreditálta az első román felügyeleti és tanúsítási szervezetet, az Ecoinspect-et, amely a Bioterra Egyesület védnökségével jött létre.

Háromhavonként országos terjesztésben kiadjuk a román és magyar nyelven megjelenő Bioterra folyóiratot. Romániában ez az egyetlen biogazdálkodási szakfolyóirat.

Az első években a biotermékek termelésével, feldolgozásával, jelölésével és értékesítésével kapcsolatos általános és speciális jogszabályokat magában foglaló útmutatót állítottunk össze, amelyet aztán minden évben átdolgozva újra kiadtunk.

2004-ben adtuk közre aTehnologii ecologice pentru cultura plantelor (Biotechnológiák a növénytermesztésben), Tehnologii ecologice pentru creşterea bovinelor şi porcinelor (Biotechnológiák a szarvasmarha- és sertéstenyésztésben), Ghid legislativ pentru agricultura ecologică (Biogazdálkodási jogi kalauz) című brosúrákat, ugyancsak országos terjesztésben.

2005-ben kiadott könyveink: Metode şi tehnici de producţie în agricultura ecologică(Termelési módszerek és technikák a biogazdálkodásban), Ghid pentru combaterea ecologică a buruienilor (Útmutató az ökológiai gyomszabályozáshoz). Cultivarea ecologică a legumelor (Zöldségek biotermesztése), Avicultura ecologică (Bioméhészet), Plante medicinale cultivate şi din flora spontană (Spontán flórából is termesztett gyógynövények), Bazele agriculturii ecologice (A biogazdálkodás alapjai). Legutóbbaz Utilizarea rumeguşului si a deşeurilor lemnoase pentru compostare (A fűrészpor és fahulladék komposztálása) című könyvet adtuk ki.

Kapcsolatot tartunk és munkamódszerekkel, kínálattal és kereslettel kapcsolatos információkat cserélünk németországi, svájci, oroszországi, lengyelországi, litvániai, macedóniai, magyarországi, örményországi társegyesületekkel.

Évente jelen vagyunk a jelentősebb hazai kiállításokon: AGRARIA (Kolozsvár), Expoagroutil (Konstanca), Indagra (Bukarest), valamint külföldi szakmai kiállításokon és vásárokon (Biofach, Debrecen, Szabadka, Szófia stb.).

 

A Bioterra honlapja a www.bioterra.org.ro címen tekinthető meg.