2024. május 20. hétfõ

Gaia Alapítvány

 gaia.jpg

Indulj el Budapestről Hatvan irányába, és amikor éppen elhagynád a Gödöllői-dombság szelíd lankáit eléd tárul a Galga völgye és elkezdődik a végetlennek tűnő Alföld. Itt a két táj találkozásánál, ha egy kicsit körbenézel, megtalálhatod azt a minden porcikájában élő gazdaságot, leendő Ökofalut amelyet a megálmodói Galgahévíz határába építettek, építünk.

gaia_1.jpg  gaia_2.jpg

gaia_3.jpg

Galgahévíz ökofalu története már a 80-as években elkezdődött, amikor is egy baráti társaság tagjai elhatározták, hogy az árral szemben úszva, a pénz és növekedés alapú társadalommal ellentétben egy fenntartható, a természettel jobban együttműködő rendszert hoznak létre. Ahogy ők mondták: „a magunk, és embertársaink számára létrehozunk egy olyan életteret, ahol a lehető legteljesebben ki-ki betöltheti küldetését, amiért erre a Föld nevezetű gyönyörű planétára született.” Az ökofalu alapítói alapos, tervezgetések után végiggondolva a lehetőségeket úgy döntöttek, hogy először a helyi gazdaságot kell megalapozniuk, fejleszteniük és erre a biztos alapra kezdik majd el felépíteni magát a falut. Egy ház is akkor stabil, ha az alapja szilárd, egy ökofalu is akkor működőképes, ha van, ami összefogja, ott tartja az embereket. A jól működő ökologikus szemléletű helyi gazdaság eltartja a közösséget, és a falu nem válik pusztán alvótelepüléssé, ahova csak esténként járnak haza az emberek. A már közel két évtizednyi idő alatt több száz-hektáros minősített ökológiai művelésű gazdaságot, biotermék kereskedést, népfőiskolát, oktatóközpontot, vidékfejlesztési alapítványt hoztak létre, és mostanra már megszilárdultak az alapok annyira, hogy megkezdődhetett magának a falunak a felépítése is. A tervezett 50 házból álló Ökofalu lakóházainak építése zajlik, közel 30 család választotta az galgahévízi Ökofalut életterének és több mint 10 család költözött már be új otthonába.

A Gaia Alapítvány közel 20 éve a közösségi célú közérdekű   tevékenységek és vállalkozások támogatásán munkálkodik. Következetesen   tevékenykedik egy fenntartható településmodell- más néven- ökofalu  elemeinek  elméleti és gyakorlati megvalósításán, Galgahévízen.

A Gaia Alapítvány számos hazai és nemzetközi konzorcium  tagjaként  szerzett tapasztalatokat úgy a fenntarthatatlan, mint a fenntartható   globális folyamatok mibenlétéről, mely tapasztalatokat kívánja  megosztani a  hazai célcsoportokkal kiadványok, előadások és  tájékoztatók formájában. A fenntartható településmodell egyes elemei mára már  olyan mértékben  megvalósultak és a gyakorlatban működnek, hogy bizonyos  ráfordítással  alkalmasak arra, hogy a társadalom, különböző célcsoportjai  számára  hiteles példa értékkel bírjanak és együtt bemutató/oktató központként   működjenek.

Az Alapítvány célja megfelelő alapot biztosítani olyan  közösségi célú  és közérdekű tevékenységek és vállalkozások támogatására,  amelyek egy  újfajta, modellként is szolgáló emberközpontú lakó- és  munkaközösség  létrehozására irányulnak.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében támogatja:  az ökológiai  szemlélettel megépítendő település létrejöttét, a faluközösség   szerveződését. Tudományos kutatásokat kezdeményez az ökológiai, a  természetes  életmód és a természetes gyógymódok elméleti és gyakorlati  témaköreiben.

 

A Gaia Alapítvány honlapja a www.gaiaalapitvany.hu címen tekinthető meg.