2024. május 20. hétfõ

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)

 MKI_Logo.jpg

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) 2011 nyarán jött létre. Célja, hogy előmozdítsa a hazai bioágazat gyakorlatközpontú kutatás-fejlesztését, növelje tudományos megalapozottságát, széles körű ismertségét és elismertségét. Az ÖMKi megalapítását a svájci Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) tette lehetővé. Ebben a világszerte elismert, mintegy 40 éve ökológiai gazdálkodással foglalkozó kutatóintézetben indult ugyanis útjára az a nemzetközi projekt, melynek keretében az ÖMKi, mint önálló hazai biokutatóhely létrejöhetett.

Az ÖMKi alapelvei a hitelesség, a termelőkkel és a feldolgozókkal szoros együttműködésben végzett innováció, a gyakorlat-orientált kutatás, és a hatékony ismeretátadás.

Céljaink pontokba szedve:

 • Az ökológiai gazdálkodás hazai kutatás-fejlesztésének fellendítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás hitelességének és versenyképességének növelése.
 • A magyarországi ökológiai piac szélesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók számának növelése.
 • Az ökológiai módon művelt területek nagyságának növelése.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő vidékfejlesztési potenciál kihasználása.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő táj- és természetvédelmi lehetőségek érvényesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás kedvező egészségügyi hatásainak érvényesítése.
 • Fogyasztóvédelem, ismeretterjesztés, hiteles (termék-) tájékoztatás.
 • Az ökológiai gazdálkodók érdekérvényesítési képességének erősítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók kapcsolatrendszerének, tudásbázisának fejlesztése.

Főbb tevékenységeink:

Új hazai kutatások

A hazai kutatóintézetekkel együttműködésben indított új tudományos kutatások keretében tervezzük kísérleti és bemutató területek/gazdaságok létrehozását, a rendelkezésre álló genetikai erőforrások alkalmazását az ökológiai gazdálkodás és a vidékfejlesztés számára folytatott állattenyésztés és növénynemesítés során, innovatív termékfejlesztések és termékvizsgálatok elindítását, csakúgy, mint az ismeretterjesztést és a gazdálkodóknak valamint a fogyasztóknak nyújtott szaktanácsadást. A 2012-es évben indítottuk útjára az ún. on-farm kutatási programot, melynek célja üzemi kísérleti hálózat létrehozása, azaz „kutató gazdálkodókból”, tudományos intézetekből és innovatív vállalkozásokból álló szakmai közösségek kialakítása és működtetése. Ezek a közösségek egy-egy saját maguk által meghatározott, az ökológiai termesztés szempontjából fontos kérdésre keresnek kísérletes alapon a gyakorlatban alkalmazható válaszokat az ÖMKi segítségével.

Szakmai rendezvények szervezése

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a hazai bioágazat szereplői közötti párbeszéd és együttműködés elősegítését, fejlesztését. Ennek jegyében rendszeresen szervezünk tematikus szakmai találkozókat, konferenciákat, információs napokat.

PhD és posztdoktori ösztöndíj program

PhD és posztdoktori ösztöndíj programunk keretében támogatjuk a hazai kutatóintézetek, egyetemek tudományos kapacitásainak fejlesztését, azáltal, hogy anyagi támogatást nyújtunk a fiatal kutatók ökológiai mezőgazdasági kutatásokba való bevonásához.

 

Az ÖMKI honlapja a www.biokutatas.hu címen tekinthető meg.